Vlaanderen stelt “Energievisie 2030-2050” voor

De Vlaamse regering heeft de “Energievisie 2030-2050” goedgekeurd. De visietekst bepaalt hoe het verder moet met het energiebeleid na 2020. De nota is het resultaat van één jaar overleg tussen de voogdijminister, meer dan veertig stakeholders (uit de industrie, de academische wereld, sociale partners en verscheidene sectorfederaties) en de burgers.

De Energievisie gaat verder op de ingeslagen weg, maar drijft de doelstellingen wel op. Bij de visietekst horen 53 concrete actiepunten. Met de energie-omslag wil Vlaanderen de klimaatverandering een halt toeroepen en de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% terugdringen.

De Vlaamse overheid wil in de toekomst zijn energiebeleidsovereenkomsten met de industrie verder zetten. Voor de grootverbruikers als transport, landbouw of gebouwen geldt de regel: de CO2-uitstoot moet verder omlaag, de energie-efficiëntie omhoog.

Op de weg streeft men naar minder verreden kilometers. Duurzaam deelvervoer (openbaar vervoer, elektrische deelauto’s en deelfietsen) en alternatieven voor vrachtvervoer zijn noodzakelijk. Daarnaast worden zero-emissievoertuigen, op elektriciteit of waterstof, gaandeweg de norm. Tegen 2030 moet de verkoop van auto’s op fossiele brandstof met de helft omlaag. Tegen 2035 spiegelt Vlaanderen zich aan de Europese doelstellingen. Dat zou erop neerkomen dat alle nieuw verkochte wagens een nuluitstoot hebben.

Ook voor renovaties zullen de energie-eisen geleidelijk aan worden afgestemd op de strenge nieuwbouwnormen.

Het aandeel hernieuwbare energie zal na de aangekondigde federale kernuitstap in 2025 onvermijdelijk de hoogte in moeten. Zon, wind en kleine biomassa zijn de bekendste en dit aandeel wordt verder opgedreven. Daarnaast zal warmte in het hernieuwbare energielandschap meer en meer zijn plaats veroveren. In de eerste plaats door restwarmte van industriële productieprocessen systematisch te (her)gebruiken. Maar ook die geothermie wordt verder aangeboord.

De Vlaamse Energievisienota houdt ook rekening met het ongelijkmatig karakter van de elektriciteitsopwekking met wind en zon. Flexibele en slimme toepassingen zijn daarom noodzakelijk. Dat wil zeggen dat overtollig opgewekte elektriciteit wordt opgeslagen en (uitgesteld) gebruikt volgens vraag en aanbod, automatisch aangestuurd via slimme meters en slimme netten.

Het beleid wil hoedanook de totaalkost van de energietransitie zoveel mogelijk beperken. Dat kan door alle kansen te geven aan nieuwe technologieën, met uitsluitend doordachte ondersteuning. Samen met de federale en andere gewestelijke energieregulatoren, wil Vlaanderen een monitoring-systeem opzetten om de totale energiekosten van diverse industrieën op de voet te volgen en bij te sturen.