Windmolenparken leiden tot nieuwe verkeersregels op Noordzee

Sinds 1 juni j.l. gelden op de Noordzee nieuwe scheepsroutes om de veiligheid te waarborgen. Net zoals er op de weg regels zijn, gelden er ook op zee verkeersregels. Dat is ook nodig. De Noordzee is met 50.000 scheepsbewegingen per jaar één van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld.

Met de komst van de nieuwe windmolenparken in België en Nederland, wordt het drukker dan ooit op de Noordzee. De Federale overheid, de Vlaamse overheid en de Nederlandse overheid hebben daarom, middels een Nautische Adviesraad, nieuwe grensoverschrijdende scheepsroutes ontwikkeld.

De bestaande en nog te bouwen windmolenparken worden daarbij als een “no go”-zone beschouwd. Tussen de windmolenparken mag niet gevaren worden. Dat mogen enkel schepen die aan onderzoek doen of voor het onderhoud instaan.

De windmolen-cluster wordt als één geheel beschouwd. Daardoor ontstaat een soort maritieme verkeersrotonde over de territoriale zeegrenzen heen. Die rotonde wordt één van de belangrijkste knooppunten op onze zee-autostrades. Schepen kunnen aldus niet alleen vlotter en veiliger varen, maar krijgen ook de garantie op een veilige route van én naar de havens van Zeebrugge, Oostende, Gent, Antwerpen, Vlissingen en Rotterdam.

De routes worden ook internationaal aangemeld en gecommuniceerd.

Meer sectornieuws

Agenda