CSI voor tunnels

20/06/2017 OM 08:23 - Luc Willemijns
319f562a57f833724fca9b5bb521bb41
Het renoveren van tunnels is wereldwijd een enorme opgave. Alle tunnels tegelijk renoveren is onmogelijk omwille van het kostenplaatje en de bereikbaarheid. Welke tunnels hebben meest dringend een opknapbeurt nodig? Helaas is er momenteel nauwelijks een basis voor prioritering. En dat is meteen één van de redenen waarom Nederland en België beslisten de handen in elkaar te slaan en de kennis over de renovatie van het bestaande tunnelareaal te delen én samen nieuwe kennis te ontwikkelen. Aan Belgische zijde staat ie-net ingenieursvereniging in voor de organisatie van kennis-events en kennisdeling tussen beide landen.

Als startschot voor de samenwerking organiseerden het Nederlandse COB en de expertgroep Civiele Techniek van ie-net het tweelandencongres “Grenzeloos renoveren”. Het congres, bijgewoond door meer dan tweehonderd deelnemers, bracht opdrachtgevers, opdrachtnemers, studie- en adviesbureaus, vergunningverleners en tunnelbeheerders bij elkaar om vanuit verschillende perspectieven kennis en ervaringen te delen op basis van (praktijk)voorbeelden en best practices.

Karel Lowette, kabinetschef van Pascal Smet, Brussels minister voor Mobiliteit, belichtte tijdens de plenaire zitting (tunnel)renovatie vanuit een politiek perspectief.

Tijdens de plenaire sessies in kleine groepen kregen de deelnemers niet alleen de kans om kennis te delen, maar ook om hun eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Stuurgroep

Binnen de Belgisch-Nederlandse samenwerking wordt een stuurgroep opgericht, samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke organisatie. Vier programmavoorstellen liggen alvast op tafel. Het eerste voorstel draait rond de positionering van tunnels. Volgens de methode van Forensic Engineering zal gekeken worden naar de tunnel en zijn omgeving alsof er reeds een falen heeft plaats gevonden en zal met nagaan hoe dit falen kon gebeuren: CSI voor tunnels.

Zelfrijdende auto’s in één tunnelbuis?

Het tweede programmavoorstel mikt op nulenergietunnels. Streefdoel: adaptieve tunnels die zich eenvoudig aanpassen aan al dan niet toekomstige ontwikkelingen en wensen, en dus ook op het gebied van energieverbruik. Actieve begeleiding in de overgang naar energieneutrale tunnels moet er voor zorgen dat steeds snelle geanticipeerd kan worden, dat uitvoeringsproblemen voorkomen worden én dat verbeterkansen worden benut. Waarom bijvoorbeeld niet bij zelfrijdende auto’s verkeer in tegengestelde richtingen in één tunnelbuis toelaten?

Systeemdenken

Een tunnelproject is veel meer dan een technisch karwei. Het is juridisch complex en een kluwen van stakeholders. Wie heeft er last van de bouwwerkzaamheden? Hoe zorgen we voor zo min mogelijk hinder? Hoe zorgen we voor een optimale bereikbaarheid tijdens de renovatie? Hoe kunnen we de renovatie aanwenden om kansen te benutten?

Willen we hiermee rekening houden, dan moet “denken in objecten” veranderen in “denken in systemen”. Een leertraject dat een koplopersgroep - onder de leiding van de Vlaamse architect/stedenbouwkundige Chris Poulussen en de Nederlandse architect/stedenbouwkundige Rients Dijkstra - vorm zal geven.

Grenzeloos renoveren

Ten slotte engageert de stuurgroep zich voor het organiseren van gezamenlijke kennisactiviteiten. Als kick-off kan “Grenzeloos renoveren” in Delft alvast tellen. In 2018 staat een gelijkaardig congres in Brussel op de planning.

319f562a57f833724fca9b5bb521bb41
F70a551f0e8c511d0ec97b6654776927
7fa822d1ff6418b3fcae10c1115a4896

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.