Vlaanderen heeft nood aan meer afzetmogelijkheden voor recyclageproducten

Vlaanderen voert 1,17 miljoen ton afval in omdat de regio een autoriteit is op vlak van recyclage. Als we die status willen behouden, moeten er dringend meer afzetmogelijkheden voor recyclage komen, aldus Go4Circle V.Z.W. Ondanks de vele mooie intenties, stijgt de vraag naar recyclageproducten de jongste jaren immers niet.

In ons land recycleren we meer dan 80% van de verpakkingen, ruim boven het Europees gemiddelde van 65,4% (Eurostat-cijfers 2012). Dat heet het resultaat van de pioniersrol van België in het sorteren van afval te zijn. Recycleren begint met goed sorteren. Door de gescheiden afvalophaling van PMD, GFT, papier en karton, … hebben we vrij zuivere afvalstromen die op economisch rendabele manier te recycleren zijn.

Dankzij die voortrekkersrol is België zich steeds meer gaan ontpoppen als autoriteit op vlak van recyclage, ook buiten het verpakkingsafval. Zo is het volume afval dat voor verdere verwerking bij ons belandt, sinds 2010 nagenoeg verdubbeld. Een positieve evolutie, maar dat neemt niet weg dat recyclage nog steeds beperkt is.

De 1,17 miljoen ton afval die jaarlijks uit het buitenland naar Vlaanderen voor verwerking worden aangevoerd, is slechts een fractie van de miljarden tonnen nieuwe producten die bedrijven elk jaar in ons land produceren. Er blijft dus nog heel wat potentieel onaangeboord, zowel in eigen land als vanuit het buitenland, om afval bij ons in nieuwe materialen en energie om te zetten. Go4Circle meent dan ook dat de producerende bedrijven meer moeten open staan om die afvalstoffen als grondstof te gebruiken.

Vandaag worden nieuwe producten nog te vaak geproduceerd op basis van primaire grondstoffen, in plaats van gerecycleerde materialen. Go4Circle meent dat een belangrijke rol voor de overheid is weggelegd om bedrijven te overtuigen om hun productieproces bij te sturen.

“Met de nodige steun en initiatieven kan de overheid bedrijven stimuleren om meer gerecycleerde materialen in hun producten te gebruiken. Bijvoorbeeld door een minimale hoeveelheid gerecycleerde materialen per product op te leggen”, zo luidt het.

Stilaan begint de overheid initiatieven te nemen om de circulaire economie in de praktijk te brengen. Zo maakt de Vlaamse regering nog dit jaar 1,7 miljoen euro extra middelen vrij voor circulaire economie-projecten. In dat kader werd onlangs ook de Green Deal “Circulair Aankopen” ondertekend, waarbij 85 aankopende organisaties (gaande van overheidsbedrijven zoals OVAM en de VRT, over lokale besturen zoals de steden Kortrijk of Gent, tot bedrijven en financiële instellingen als IKEA, Colruyt, Janssen Pharmaceutica, ING, …) en een vijftigtal ondersteunende partijen (onderzoeksinstellingen, federaties, …) zich engageren om samen meer dan 150 circulaire aankoopprojecten te realiseren tegen juni 2019. 

Meer sectornieuws

Agenda