Helft meer 55-plussers aan de slag in Belgische bedrijven

Belgische bedrijven werven meer en meer 55-plussers aan. Vorig jaar waren ze goed voor gemiddeld 6% van alle aanwervingen, terwijl dat in 2011 iets meer dan 4% was. Dat is een stijging met bijna vijftig procent, zo blijkt uit onderzoek van Acerta.

Opvallend is dat vooral vrouwen een inhaalbeweging maken. Ook Waalse bedrijven verkleinen hun achterstand op het nationale gemiddelde. Toch is er geen reden tot euforie, want zes procent blijft een laag cijfer in vergelijking met het aanwervingspercentage van jongere generaties. Zeker als je weet dat we langer zullen moeten werken.

Terwijl we in het aantal nieuwe aanwervingen een stijging zien van het aandeel van 55-plussers, stelt men bij de jongeren onder de 25 een procentuele daling vast. Het is evenwel fout daaruit te concluderen dat de jongeren de dupe zouden zijn van de populairder wordende oude collega’s. In absolute cijfers blijkt dat de aanwerving van jongeren op hetzelfde niveau blijft doorheen de jaren. De groeiende vraag naar arbeidskrachten wordt dus in belangrijke mate ingevuld door de aanwerving van meer ouderen van +55.