Dirk Van den Broeke coördineert EFES-project

Dirk Van den Broeke (foto), zaakvoerder van DVdB Consulting (Sint-Kornelis-Horebeke) neemt als energieconsulent de rol van “ontzorger” op voor de KMO’s die aan het Easy Food Energy Savers (EFES)-project van FEVIA Vlaanderen deelnemen.

Van den Broeke heeft meer dan 20 jaar ervaring als productiemanager, operations manager en plant manager. Sinds 2006 verstrekt hij advies aan bedrijven op vlak van energie, reductie van de uitstoot van broeikasgassen, lean manufacturing, kwaliteit en veiligheid.