Nieuwe Vlaamse regels ter ondersteuning hernieuwbare energie

De Vlaamse regering optimaliseert de ondersteuningsmechanismes voor hernieuwbare energie. Om de investeringen een “boost” te geven, wordt de steun voor zonne- en windenergie aantrekkelijker gemaakt, zo luidt het. De totale steun verhoogt niet, enkele spelregels worden wel aangepast. Zo worden de drempels voor grotere zonnepaneleninstallaties weggewerkt, de groene stroomcertificaten voor windmolens over twintig jaar gespreid en in extra steun voor projecten met burgerparticipatie voorzien.

De laatste cijfers bewijzen dat burgers massaal zonnepanelen op hun dak leggen, de kaap van 300.000 zonnepanelen-installaties werd onlangs gerond. Er komen echter veel te weinig middelgrote en zelfs helemaal géén grote installaties bij.

Voor grote zonnepanelenprojecten (> 10 kWp) zal de steun via groene stroomcertificaten van 15 naar 10 jaar worden verkort. Een kortere termijn maakt een investering minder risicovol en dus interessanter. Dat is een belangrijke stimulans voor derde partijfinanciering. Daarnaast wordt het verplichte percentage zelfafname voor middelgrote zonnepaneleninstallaties teruggebracht van 65 naar 60% en voor grote projecten naar 55%.

Vandaag krijgen windmolens gedurende 15 jaar groene stroomcertificaten. Vóór 2013 was dat zelfs 10 jaar. Windmolens hebben nochtans een levensduur van 20 jaar. Na die eerste 10 of 15 jaar kan de steun verlengd worden. Die is echter soms zo beperkt dat het risico bestaat dat eigenaars oudere windmolens afbreken en opnieuw in het buitenland opbouwen. Nieuwe windmolens zullen daarom 20 jaar lang groene stroomcertificaten krijgen, maar wel met een rendement van 7,5% in plaats van 8. Ook de regels voor verlenging van de steun worden aangepast.

Opvallende nieuwigheid is de bijkomende parameter “Burgerparticipatie”. Vlaanderen wil grote projecten die minstens 200 burgers laten participeren, belonen. Een windmolenproject zal zo’n 1.000 euro per jaar via groene stroomcertificaten extra krijgen, een groot zonnepanelenproject 150 euro.