Impact robotisering en digitalisering binnen drie tot vijf jaar zichtbaar

25/10/2017 OM 09:03 - Luc Willemijns
92598c8760091756210fcc1c2869b2be
Onderzoek dat HR-dienstengroep ACERTA liet voeren bij 469 ceo’s en directieleden toont aan dat bedrijven wel degelijk bezig zijn met de digitalisering. 47% van hen denkt dat de impact van de vierde industriële revolutie op de eigen organisatie al voor over 3 à 5 jaar is, 41% later dan 5 jaar. De ceo’s gaan ervan uit dat de impact het grootst zal zijn in de industrie (42%), gevolgd door de bank- en verzekeringssector (38%) en de dienstensector (35%).

Hoewel werkgevers de komende jaren hun heil zullen gaan zoeken in nieuwe technologieën om uitdagingen rond vergrijzing en arbeidskrapte op te lossen, zullen nieuwe technologieën de spanning op de arbeidsmarkt nog vergroten. In de zoektocht naar talent zal immers een interne rematch van talenten binnen de organisatie steeds belangrijker worden gezien een werkgever zijn nieuwe medewerkers elders steeds moeilijker zal vinden.

Extra aanwerving maar kleiner personeelsbestand

79% van de werkgevers verwacht extra aanwervingen maar netto een kleiner personeelsbestand. Verwacht wordt dat computers en robots almaar meer taken zullen overnemen van de werknemers. Uit de studie komt duidelijk naar voor dat volgens de ceo’s dit impact zal hebben op het huidig personeelsbestand. Volgens hen zullen zowel kaderleden (3%), administratieve bedienden (21%), productiebedienden (25%) als arbeiders (16%) de impact voelen, terwijl 35% geen impact verwacht op de tewerkstelling.

Toch gaan ceo’s ervan uit dat ze op zoek zullen moeten naar mensen. 79% van hen geeft aan dat dit zal leiden tot extra aanwervingen, 21% van niet. De aanwervingen zullen nodig zijn omdat de productie toeneemt (28%). En omdat de inhoud van de jobs verandert en hiervoor werknemers met andere competenties nodig zijn (51%).

Toegespitst op jobs zal deze nieuwe industriële revolutie niet veel verschillen van de derde industriële revolutie. Er zullen jobs verdwijnen en er zullen er nieuwe bijkomen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt vandaag en de toenemende vraag naar flexibiliteit op de arbeidsmarkt, zullen werkgevers een deel van de nieuwe capaciteiten moeten zoeken bij hun huidige medewerkers. Ze zullen er daarom goed aan doen de talenten van hun medewerkers in kaart te brengen om ze maximaal te kunnen inzetten in deze veranderende realiteit. Ook opleidingen zullen een cruciale rol spelen in het rematchen van mensen aan nieuwe functievereisten.

Uit de studie blijkt dat directies veronderstellen dat de optelling van het verlies aan jobs en de creatie van nieuwe jobs per saldo zal uitdraaien op minder personeelsleden. 8 op 10 ceo’s verwacht ten gevolge van Industry 4.0 meer dan 5% van zijn personeel te moeten laten gaan, terwijl slechts 55% van hen verwacht meer dan 5% aan te werven. Netto mag dus verwacht worden dat door de vierde industriële revolutie bij de bestaande bedrijven jobs verloren gaan.

Nieuwe technologieën vergroten spanningen op arbeidsmarkt

De stijgende loonkost, de concurrentie en productvernieuwing zorgen ervoor dat ceo’s mee willen evolueren. Ze erkennen de impact van de robotisering op hun personeelsbeleid. Ze zien er een opportuniteit in om te reageren op de krapte op de arbeidsmarkt en op de uitstroom van oudere werknemers. Maar het nieuwe landschap vereist een grondige update van het huidig wetgevend kader rond Werkbaar en Wendbaar werk.

De maatregelen die Kris Peeters heeft genomen zijn enkele eerste stappen in de goede richting. Maar ze gaan niet ver genoeg om de nieuwe behoeftes waaraan organisaties zullen moeten voldoen, in te vullen. Het nieuwe wettelijk kader zal meer in sync moeten zijn met de vierde industriële revolutie zodat werkgevers wendbaarder worden en zich sneller kunnen aanpassen aan deze nieuwe omgeving.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Acerta)

Meer info: 016/24.63.20 of www.acerta.be.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.