Covestro neemt voortouw in Carbon4PUR-project

Het inzetten van koolstofdioxide en andere afvalgassen als een nieuwe bron van grondstoffen wordt een steeds belangrijker thema op Europees niveau. Een nieuw consortium van veertien partners uit zeven landen, geleid door materiaalproducent Covestro, wil nu onderzoeken hoe rookgas van de staalindustrie kan worden gebruikt om op een bijzonder efficiënte en duurzame manier kunststoffen te produceren. Afvalgasmengsels van de staalindustrie kunnen koolstof leveren voor chemische processen en uiteindelijk worden gebruikt voor de productie van isolatiematerialen en coatings. Zo kan aardolie worden bespaard, de grondstof die via de conventionele weg wordt gebruikt. Dit sectoroverschrijdende project, Carbon4PUR, wordt door de Europese Unie betoelaagd.

Het nieuwe project staat voor een ongekende samenwerking, die start bij de bron van het afvalgas en eindigt bij de kunststofproducent. De Europese Unie ondersteunt Carbon4PUR onder toezicht van SPIRE, het Europees publiek-privaat partnerschap voor innovatie inzake grondstof- en energie-efficiëntie, dat mogelijk wordt gemaakt door de verwerkende industrieën. Er wordt in ongeveer 8 miljoen euro voorzien, gespreid over een periode van drie jaar. De industriële partners zullen deze bijdrage extra kracht bij zetten door middel van verdere investeringen.

Tijdens de staalproductie wordt een mengsel van koolstofdioxide en koolstofmonoxide geproduceerd. Dit project heeft tot doel om deze mengsels te gebruiken voor de productie van polyolen. Dat zijn essentiële componenten voor polyurethaan-isolatiematerialen en -coatings, die anders met  ruwe olie worden geproduceerd.

Het proces dat nu wordt ontwikkeld is bijzonder omdat het de stap elimineert waarbij afvalgas eerst moet worden gescheiden in verschillende afzonderlijke componenten. In plaats daarvan zal het gasmengsel nu via een chemo-katalytisch proces rechtstreeks omgezet worden in bouwstenen en halffabricaten voor polyurethanen, wat hun ecologische voetafdruk met 20 tot 60% kan verminderen.

De ideale omstandigheden voor de start van dit industriële proefproject zijn al gevonden: in Fos-sur-Mer, een stadje in Zuid-Frankrijk, liggen een staalfabriek van ArcelorMittal en een productiebedrijf van Covestro naast elkaar. Het consortium van dit gasterugwinningsproject bestaat uit academische en institutionele partners zoals de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aken, de Technische Universiteit Berlijn, Dechema, het Imperial College London, de universiteiten van Gent en Leiden, het Frans Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, het South Pole Carbon Asset Management, de Grand Port Maritime de Marseille en PNO Innovatieadvies. Vanuit de basis in Zuid-Frankrijk zou Covestro zijn innovatieve halffabricaten kunnen leveren aan industriële partners zoals Recticel, een in België gevestigde producent van polyurethaanschuim, en Megara Resins, een Griekse leverancier van de coating-industrie.

Vorig jaar begon Covestro koolstofdioxide te gebruiken om een voorloper van zacht polyurethaanschuim te produceren. Dat schuim is ontworpen voor gebruik in gestoffeerde meubelen en matrassen. Intussen onderzoekt het bedrijf bijkomende toepassingsgebieden voor grondstoffen uit koolstofdioxide.