EDF Luminus sluit stoom-gasturbine van Ham

De EDF Luminus-centrale van Seraing werd door de overheid geselecteerd om deel uit te maken van de strategische reserve voor de winter 2017-2018 om aldus de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit in ons land te versterken. De stoom-gasturbine van Ham (Gent) werd niet weerhouden en zal, conform de oorspronkelijke planning, worden gesloten.

De centrale van Seraing (470 MW) maakt al sinds begin november 2014 deel uit van de strategische reserve. De energieleverancier had eerder nochtans besloten om de centrale met ingang van 1 november dit jaar te sluiten omdat duidelijkheid omtrent de verlenging van het contract uitbleef. Thans wordt de centrale tot 31 oktober 2018 open gehouden. Op vraag van Elia zal ze kunnen opstarten om eventueel de bevoorradingszekerheid van het land te waarborgen.

De STEG-centrale van Ham (52 MW) werd, zoals eind juni 2016 aangekondigd, op 1 november jongstleden gesloten. EDF Luminus investeert er evenwel in een nieuwe warmtekrachtkoppeling, die eind 2018 in dienst zal worden gesteld.

Warmtekrachtkoppeling (WKK of co-generatie) is een technologie waarbij tegelijk warmte en elektriciteit wordt opgewekt met een erg grote energie-efficiëntie. De restwarmte van de rookgassen wordt gebruikt om het stadsverwarmingsnet, het grootste van België, op nog duurzamere wijze en met minder CO2-uitstoot te voeden.

EDF Luminus stelde de sluiting van de centrale met open cyclus 31-32 van Angleur (50 MW) evenals de open cyclus-centrale van Izegem (20 MW) met twee jaar uit. Deze flexibele eenheden zijn actief in de markt om het variabel karakter van zonne- en windenergie op te vangen.

Meer info: 02/229.19.50 of http://www.edfluminus.be.