Clicformers gaat voor nummer 2-positie wereldwijd in constructiespeelgoed

Investering van 5 miljoen euro voorbode van groter uitbreidingsplan

In Wuustwezel bereidt Clics N.V. zich voor om binnen afzienbare tijd door te stoten naar de Top 2-positie in de wereldwijde markt van het constructiespeelgoed, na het ongenaakbare Lego. Clics heeft in het voorbije jaar zowat 5 miljoen euro geïnvesteerd in de automatisering van het productiepark, AGV’s (automated guided vehicles), nieuwe spuitgietmachines, matrijzen en een nieuw kantoorpand. In de komende jaren investeert het bedrijf elk jaar minimum 5 miljoen euro in de verdere uitbreiding van zijn accommodatie en productiecapaciteit. Clics mikt tegen 2019 op een omzet van ruim 20 miljoen euro.

Hedwig Van Roy richtte als brasserie-uitbater in Brasschaat in 1998 Clics N.V. op. Van een klant had hij in 1999 een patent aangekocht dat de aanmaak van de plastic speelgoedblokjes Clics mogelijk maakte. De blokjes liet hij vervaardigen bij een spuitgietbedrijf in Malle. Inpakken gebeurde naderhand manueel in een pand aan de Lage Kaart te Brasschaat. Eerste klant was Brantano dat in het licht van een commerciële actie 35.000 emmertjes met Clics-blokjes bestelde. Heel wat media-aandacht kreeg Clics toen het in het Wijnegem Shopping Center met de blokjes een schoolgebouw, met inbegrip van banken en stoelen, bouwde dat onderdak bood aan zestien kinderen. Voor VTM werd naderhand, in het licht van een Levenslijn-actie, een volledige straat met zebrapaden in de Medialaan te Vilvoorde aangelegd.

Een en ander zorgde voor voldoende volume om de productie in eigen hand te nemen. Gedurende anderhalf jaar produceerde Clics de gelijknamige blokjes in een 700 m² groot huurpand op het industrieterrein Bosduin in Kapellen. Dan verhuisde de KMO naar de Kampweg in Wuustwezel waar een loods van 1.000 m² in gebruik werd genomen op een 24.000 m² grote site, eigendom van Riba Verhuurcenter. Inmiddels heeft Clics er in totaal vijf dergelijke loodsen in bedrijf.

Vorig jaar maakte Clics een honderd miljoen blokjes aan, op basis van polypropyleen, die, naast de traditionele speelgoedwinkels, ook het scholen- en Kindergarten-kanaal in meer dan veertig landen worden verspreid. Oprichter Van Roy houdt momenteel nog 60% van de aandelen aan. De rest is in handen van een aantal zakenpartners en het personeel.

Clics wordt doorontwikkeld

Tot op vandaag produceert Clics nog steeds de gelijknamige blokjes. Het zal dat ook in de toekomst blijven doen. Maar de voornaamste groeidynamiek puurt het bedrijf thans uit de productie in … Wuustwezel van Clicformers, zeg maar een doorontwikkeling van Clics op basis van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS). Dat is een thermoplast en co-polymeer dat voor starre voorwerpen wordt gebruikt.

Clicformers werd samen met het Zuid-Koreaanse Gymworld, Inc. (Seoul) ontwikkeld. Dat staat voornamelijk bekend als de Magformers-organisatie en als uitbater van een kinderopvangketen (een ideale proeftuin in dit geval, nvdr.). Tweeënhalf jaar terug ontmoette Hedwig Van Roy voor het eerst de topman van het concern op een speelgoedbeurs in Nürnberg. Die liet zich tijdens hun eerste ontmoeting vrij laatdunkend uit over de Clics-blokjes. Tot een bezoek aan de productie-installaties in de Antwerpse Noorderkempen mee aan de basis lag van wat tot een hechte vriendschap tussen beiden zou uitgroeien. In een volgende stap zette Gymworld, Inc. gedurende zes weken een R&D-team van vijftien man in op de doorontwikkeling van Clics. Resultaat was het nieuwe constructiespeelgoed Clikformers, dat veel meer combinatiemogelijkheden biedt.

Productiestart in februari 2017

Intussen had Gymworld, Inc. de invoer van zijn magnetisch constructiespeelgoed Magformers in de Benelux al aan Clics toevertrouwd. “Magformers wordt momenteel aangemaakt in China, maar niet zeker is dat dat in de toekomst zo zal blijven,” laat Van Roy zich ontvallen.

Hedwig Van Roy: “Clicformers brachten we onder in een gelijknamige joint-venture, met Clics N.V. en Gymworld, Inc. als gelijkwaardige partners. Clics heeft de exclusieve aanmaakrechten wereldwijd, Gymworld beschikt over de exclusieve verkoopsrechten. Met uitzondering van de Benelux, Frankrijk en Polen, waar Clics de commerciële rechten behartigt. In globo focust Clics op de productie terwijl onze Zuid-Koreaanse partner de product development, het product design en een stuk van de marketing voor zijn rekening neemt, steeds in nauw overleg met onze afdelingen”.

Sinds februari 2017 produceert Clics in Wuustwezel Clicformers de klok rond. Dat kan enkel met succes dankzij een sterk doorgedreven automatisering.

“Naast het bestaande productiepark voor Clics, plaatsten we zes bijkomende spuitgietmachines. Samen met de automatisering van de bedrijfsprocessen, de ingebruikname van AGV’s (automated guided vehicles), de ontwikkeling van de matrijzen (23 momenteel) en het nieuwe 1.100 m² grote kantoorpand, investeerden we dit jaar zowat 5 miljoen euro. In de komende jaren zullen we telkens minimum even veel investeren”, zo nog de ceo.

Clics N.V. heeft alvast een kapitaalsverhoging in voorbereiding. Partner Gymworld maakt zich op voor een beursnotering.

Momenteel kan Clics de vraag naar Clicformers niet bijbenen, zo heet het. Clics-blokjes worden inmiddels naar veertien landen uitgevoerd. Clicformers is al in elf landen verkrijgbaar. Bedoeling is het nieuwe constructiespeelgoed over het hele internationale distributienetwerk van Gymworld te verspreiden. Dat is in zestig landen aanwezig.

Aanzienlijke vervolginvesteringen en productie-uitbreiding op til

Clics draaide vorig jaar een productie-omzet van 3 miljoen euro. Momenteel stelt het bedrijf 22 mensen tewerk. De samenwerking met de Zuid-Koreanen levert dit jaar alvast een omzetverdubbeling op.

“Volgend jaar willen we doorstoten naar 12 miljoen euro. Voor 2019 mikken we op ruim 20 miljoen euro”, zo nog onze gesprekspartner.

Op een ogenblik dat 90% van de wereldwijde speelgoedproductie zich in China bevindt en er in Europa nog slechts wat productie rest in Tsjechië (Lego), Malta (Playmobil) en Duitsland, maakt Clics zich in Wuustwezel op om zijn productie- en opslagcapaciteit gevoelig op te drijven.

Hedwig Van Roy: “In februari gaan we van start met de bouw, in twee fasen, van een nieuw opslagmagazijn met een nuttige binnenhoogte van 9 meter, dat als Europees distributiecentrum voor Magformers zal fungeren. In een eerste fase bouwen we 4.000 m², gevolgd door een tweede fase van nog eens 5.000 m². Voor Clicformers wordt een nieuwe magazijn van 600 m² vloeroppervlakte opgetrokken, dat in rechtstreekse verbinding met het productie-atelier zal staan. Een onbemand treintje zal de afgewerkte producten ophalen en automatisch in het magazijn stapelen. Ook de afgewerkte Clicformers zullen in de nabije toekomst automatisch naar de afvullijn worden aangevoerd. De bestaande productielijn wordt ontdubbeld door de invoering van een tweeploegensysteem in januari. In een volgende stap wordt ook de afvullijn ontdubbeld. Wellicht zullen we in 2019 een vierde afvullijn in gebruik nemen. De eerstvolgende drie jaar zullen we minimaal 5 miljoen euro aan uitbreidingsoperaties allerhande besteden”.

Volwaardige marktspeler

Pas nu beginnen de internationale retailers Clics, dankzij Clicformers, voor vol te aanzien. Niet toevallig, want het bedrijf zet volop in op het veroveren van de tweede plaats in de wereldwijde markt van het constructiespeelgoed. Intussen schuwen de Clicformers-partners het innovatiepad niet. Zo beleeft de markt eind volgend jaar wellicht de introductie van een nieuw Clicformers-product met magneettechnologie. Veel wil Van Roy er nog niet over kwijt, maar het laat zich raden dat eerlang Clicformers met een zekere ingebedde intelligentie op de markt zullen verschijnen.