Groen licht voor Intelligenter Fruit Telen, GROW! en InVentiVe

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft drie projecten uit zijn derde oproep goedgekeurd. Intelligenter Fruit Telen en GROW! richten hun pijlen op precisielandbouw in de grensregio: het eerste project wil tot een duurzame en energie-efficiëntie fruitteelt komen, het tweede focust op sensortechnologie in de glastuinbouw. InVentiVe situeert zich binnen de zorgsector en ontwikkelt een prototype Intensive Care Unit (ICU)-beademingsapparaat met geoptimaliseerde aanstuurelektronica.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief co-financiering, in totaal ruim 6,5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 3,2 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Zo staat de teller momenteel op 44 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 99,7 miljoen euro vanuit het EFRO-fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.