Vlaanderen verlengt EnergieBeleidsOvereenkomsten tot 2022

De Vlaamse regering heeft de verlenging van de EnergieBeleidsOvereenkomsten (EBO’s) tot 2022 goedgekeurd. Het gaat om de overeenkomsten met meer dan driehonderd energie-intensieve bedrijven die zich geëngageerd hebben om energiebezuinigende maatregelen te nemen. De eerste termijn leverde een energiebesparing van 3,61% van het primaire energieverbruik op.

In totaal planden 328 bedrijven samen nagenoeg 2.500 maatregelen om hun energieverbruik terug te dringen. Het resultaat is een besparing van 3,61% van het totale primaire energieverbruik, goed voor 17,4 PJ (PetaJoule) of 4.833 GWh. Daarvan is ongeveer twee derden brandstofbesparing (12 PJ) en een derde elektriciteitsbesparing (5,4 PJ). De bedrijven bespaarden samen ook zo’n 1.400 kton CO2.

Door de verlenging van de looptijd mikt Vlaanderen in de tweede ronde (2019-2022) op een bijkomende besparing in dezelfde grootte-orde.