Sweepatic dicht digitaal gat in Amerikaanse overheid

Cybersecurity start-up Sweepatic B.V.B.A. (Leuven) ontdekte recent een groot beveiligingslek in de digitale voetafdruk in één van de structuren van de Amerikaanse overheid. Het lek zette de deur wagenwijd open voor een mogelijke, kwaadwillige overname van één van de gouvernementele Internet-domeinen van de Amerikaanse overheid. De mogelijke schade die het beveiligingsrisico kon veroorzaken, zou niet te overzien geweest zijn, zo luidt het.

Sweepatic slaagde erin om het lek proactief te sluiten. Daarna doorliep het incident een geijkt traject dat na elke professionele melding moet worden gevolgd. Na coördinatie met het National Computer Security Incident Response Team (CSIRT) van de Verenigde Staten, werd de oorzaak van het incident opgespoord alvorens er permanente schade kon worden aangericht.

Sweepatic, dat deel uitmaakt van accelerator Start it @KBC, wil met dit soort acties aantonen dat de private en publieke sector prima kunnen samen werken bij het opsporen, melden en oplossen van beveiligingslekken om cyber-criminaliteit te belemmeren.

De start-up heeft als missie beveiligingslekken in grote digitale voetafdrukken te detecteren en te sluiten aan de hand van unieke verkennings- en contraspionage-technieken om op die manier van het Internet en organisaties een veiligere omgeving te maken.

Meer info: 0499/99.85.19 of http://www.sweepatic.com.

Meer sectornieuws

Agenda