Aanleg warmtenet Mol en Dessel start in 2018

In de zoektocht naar meer duurzaamheid probeert Eandis zo veel mogelijk gebruik te maken van de energie die de natuur ons biedt. Daarom start de netbeheerder binnenkort met de aanleg van een warmtenet dat de energie van de nieuwe geothermische centrale in Mol aanwendt voor de verwarming van honderden gebouwen in de buurt.

Een geothermische centrale, zoals die van VITO in Mol, wendt hoge temperaturen uit onderliggende aardlagen aan om op een duurzame manier aan de energienoden aan de oppervlakte te voldoen. Deze centrale pompt heet water van ongeveer 130 °C van meer dan drie kilometer diep naar boven. Dat water wordt via warmtewisselaars afgekoeld tot 90 °C zodat het kan worden toegepast voor de verwarming van woningen, bedrijven, scholen, … Het gebruikte water (het is nu nog maar 40 °C meer) stroomt nadien terug naar de centrale waar het opnieuw wordt opgewarmd.

Maar alvorens het zover is moet natuurlijk eerst in buisleidingen worden voorzien om dat warme water van A naar B, en weer terug, te brengen. Een warmtenet, een netwerk van geïsoleerde buizen, zal hiervoor zorgen. Samen met de gemeenten Dessel en Mol, VITO en het Kempens Warmtebedrijf is Eandis volop bezig met de ontwikkeling en bouw hiervan en verwacht het de eerste bedrijven en particulieren al vanaf 2018 aan te sluiten.

Het warmtenet zal in totaal ongeveer dertig kilometer beslaan. Het zal zich vanaf de geothermiecentrale aan het kanaal Bocholt-Herentals uitstrekken over Mol en Dessel. Daarbij hoort ook een onderboring van het kanaal, zodat de binnenscheepvaart niet wordt verstoord.

Als het project volledig gerealiseerd is, zullen er 1.800 gebouwen op aangesloten zijn. Dit warmtenet zal uiteindelijk ongeveer 22.600 ton CO2-uitstoot per jaar uitsparen.