Kilometerheffing in België wordt uitgebreid

Vanaf 1 januari 2018 vallen ook de opleggertrekkende voertuigen van minder dan 3,5 ton maximaal toegelaten massa (MTM) van categorie N1 met carrosseriecode BC onder de kilometerheffing. Ze zullen dus verplicht een steeds ingeschakelde On-Board Unit (OBU) aan boord moeten hebben als zij op de Belgische wegen rijden.

De opleggertrekkende trekkers waarvan sprake zijn voertuigen die voor goederenvervoer zijn bestemd. Ze hebben alleen een cabine en een koppelingsplaat bestemd om een aanhangwagen aan te koppelen, waardoor de maximaal toegelaten massa (MTM) van de combinatie beduidend hoger wordt dan 3,5 ton MTM. Het zijn voertuigen die gezien hun aard alleen bedoeld zijn voor het vervoer van goederen.

Zij verschillen daarin van bestelwagens met trekhaak waar slechts occasioneel een aanhangwagen kan aan worden gekoppeld, aldus de website van Viapass.