Stelsel kilometervergoeding goederenvervoer over de weg bij jaarbegin uitgebreid

Sinds 1 januari werden vier wijzigingen in het stelsel van de kilometerheffing doorgevoerd. Zo beslisten de gewestregeringen om de tarieven per kilometer in de drie gewesten van België te wijzigen. Vlaanderen en Wallonië breiden hun betalende tolwegennet uit. De drie gewestregeringen voegden ook een nieuwe categorie tolplichtige voertuigen toe en wijzigden het boetesysteem.

Na evaluatie van anderhalf jaar kilometerheffing heeft de Vlaamse regering beslist om 157 kilometer betalende tolwegen toe te voegen aan het bestaande netwerk van 2.225 kilometer. Wallonië voegt 4 kilometer toe aan het netwerk van 2.410 kilometer. In Brussel gold al een tolheffing op alle snel- en andere wegen in het gewest.

In Vlaanderen worden de volgende trajecten aan het stelsel toegevoegd:

  • N14 vanaf het kruispunt met de R16 (Lier) tot en met de kruising met de E34 (Zoersel)
  • N35 vanaf het kruispunt met de N43 (Deinze) tot het kruispunt met de N37 (Tielt)
  • N35 vanaf het kruispunt met de N50 (Pittem) tot aan het kruispunt met de N330 (Avekapelle)
  • N42 vanaf het kruispunt met de N8 tot aan de grens met Wallonië
  • N43 vanaf het kruispunt met de R8 in Kortrijk tot aan het kruispunt met verbindingsweg naar de R4 in Gent.
  • N37 van het centrum van Heppen (begin N73) tot aan het kruispunt met de N762 in Kinrooi

In Wallonië wordt 4 kilometer nieuw aangelegde weg toegevoegd aan het netwerk van tolwegen, meer bepaald de N5g (vanaf het kruispunt met de N5 (Couvin) tot aan het kruispunt met de “Ry de Rome”). Het gaat hier om de eerste fase van de omleiding rond Couvin. Die werd recent in gebruik genomen en verbetert de verkeersveiligheid en -doorstroming.

Al eerder was aangekondigd dat de tarieven voor het Sofico-netwerk in Wallonië per 1 januari 2018 zouden worden aangepast. In Vlaanderen en Brussel werd op diezelfde datum een differentiëring ingevoerd van de tarieven voor Euro V- en Euro VI-voertuigen. Bij de tarieven voor een Euro V-voertuig komt er een eurocent bij.

Voorts is sinds 1 januari 2018 een nieuw boetesysteem van kracht. In plaats van het eenheidstarief van 1.000 euro voor een vastgestelde overtreding, is er thans een variabel tarief volgens de ernst van de overtreding, gaande van 100 tot 1.000 euro.

Tot slot valt sinds het jaarbegin een bijkomende categorie voertuigen onder de kilometerheffing. Het gaat om de zogenaamde BE-trekkers: trekkers van categorie N1 (gelijk of minder dan 3,5 ton) met carrosseriecode BC die een oplegger trekken en waarvan het gecombineerde gewicht meer dan 3,5 ton is. Zij betalen voortaan dezelfde kilometerheffing als vrachtwagens. Het tarief per kilometer hangt af van de gewichtsklasse, uitstootnorm en gebruikte weg.