Heiwerken Scheldekaaien Nieuw Zuid opnieuw van start

De heiwerken aan de Antwerpse Scheldekaaien in Nieuw Zuid zijn opnieuw van start gegaan. Aannemer THV Scheldekaaien, die de waterbouwers Artes, Hye en Herbosch-Kiere omvat, start er in opdracht van de Vlaamse Waterweg N.V. met de bouw van de stalen achter- en zijwand van de bouwput, de eerste stap in de opbouw van de nieuwe kaaimuur in de laatste twee zones van het project. Het gaat om de voorlaatste fase met heiwerken op de werf. Deze fase zal tot april duren.

De huidige kaaimuur van de Antwerpse Scheldekaaien in Nieuw Zuid dateert nog uit de negentiende eeuw. Hij is in slechte staat en vormt een gevaar voor de veiligheid. De oude kaaimuur werd al vervangen in drie van de vijf deelzones van Nieuw Zuid. Nu zijn dus de overblijvende zones aan de beurt. Het gaat om zone 3 (ter hoogte van de D’Herbouvillekaai), en 5 (ter hoogte van de De Gerlachekaai tussen de Verviersstraat en de Van der Sweepstraat). Ook hier moet de muur volledig worden afgebroken. In de plaats komt een nieuwe muur.

Zodra de metalen constructie rond de bouwput in de twee zones is afgewerkt, wordt de historische kaaimuur afgebroken en de nieuwe kaaimuur opgebouwd. Die werken, waar ook heiwerken aan te pas zullen komen, staan op de planning in de tweede helft van 2018. Daarna start de aannemers met de afwerking van de nieuwe kaaimuur op Nieuw Zuid. Begin 2020 zal hij volledig klaar zijn.