Ondernemers voor Ondernemers organiseert wedstrijd “Sustainable Technology for Africa”

Via de wedstrijd “Sustainable Technology for Africa” (SusTech4Africa) willen Ondernemers voor Ondernemers, VITO en The African Diaspora Projects Initiative duurzaam ondernemerschap in Afrika stimuleren. Heb jij een idee voor een sociale onderneming in Afrika, of voor een duurzaam product? Wil je dit verder uitwerken maar weet je niet waar te beginnen? SusTech4Africa helpt bedrijven (aspirant-)ondernemers, ingenieurs en onderzoekers met een Afrikaanse achtergrond om hun idee uit te werken tot een volwaardig business-plan en biedt de nodige tools om daarna verder aan de slag te gaan. Meer nog, de winnaar krijgt meteen ook startkapitaal in de vorm van een sociale lening.

Om deel te nemen aan de wedstrijd “Sustainable Technology for Africa” moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het bedrijfsidee omvat het gebruik van duurzame technologie of draagt bij tot een transitie naar een meer duurzame samenleving of economie,
  • de economische activiteit zal binnen drie tot vijf jaar een positieve ecologische, maatschappelijke en/of economische impact hebben,
  • locatie van de (gewenste) economische activiteit is Afrika, en
  • de nodige investering in het bedrijf bedraagt minder dan 100.000 euro.

Indieners:

  • zijn leden van de Afrikaanse diaspora die in België zijn geregistreerd,
  • maken deel uit van een team van minimaal twee ondernemers, onderzoekers en/of studenten,
  • beschikken al dan niet over een rechtspersoon die na 1 januari 2013 is opgericht en
  • hebben minstens 25% van het kapitaal geïnvesteerd (of zijn van plan dit te doen).