Charter moet toegang tot overheidsopdrachten voor KMO’s beter ontsluiten

De ministerraad heeft het ontwerp van het charter betreffende de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten goedgekeurd. Het charter, dat uit dertien principes bestaat, heeft als doelpubliek de federale aanbestedende overheden, die de principes continu dienen toe te passen. Dat moet leiden tot een structurele verbetering van de toegang van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen tot overheidsopdrachten in België. Deze dertien principes worden in het charter geduid op wettelijk vlak en aangevuld met een doelstelling, evenals actuele voorbeelden en/of richtlijnen voor de aanbestedende overheden.

Centrale doelstelling van het charter is het aantal KMO’s dat naar overheidsopdrachten meedingt, te verhogen. Overheidsopdrachten moeten toegankelijk worden en zijn voor elke ondernemingsgrootte. Studies tonen immers aan de micro- en kleine ondernemingen ondervertegenwoordigd zijn. Het charter wenst dit onevenwicht recht te trekken en elke onderneming gelijke kansen te bieden.

Het charter omvat volgende principes: de verdeling in percelen, de bekendmaking van opdrachten, een gepaste en effectieve mededinging waarborgen bij onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking, de gunning op basis van de economisch meest voordelige offerte, het gebruik van varianten, een adequate bescherming van de rechten op intellectuele eigendom van innovatieve KMO’s, het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, de terugkoppeling naar inschrijvers die niet geselecteerd/weerhouden zijn, proportionele minimumeisen in het technische bestek, proportionaliteit bij selectiecriteria, financiële garanties en betalingsmodaliteiten, het gebruik van procedures met onderhandelings- of dialoogelementen, de aanvaarde factuur en een monitoring van de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten.