Op weg naar een Vlaamse skills-strategie

In een snel veranderende economie en arbeidsmarkt zijn vaardigheden van doorslaggevend belang. Daarom is Vlaanderen gestart met het ontwikkelen van een Vlaamse skills-strategie. Die benadering wil het gewest een strategische aanpak aanreiken om tot een lerende economie te komen waarin talent opitimaal benut en ingezet wordt.

Het is voor het eerst dat de regio aan een “nationale” skills-strategie deelneemt. De organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ondersteunt dit proces vanuit het “OECD skills strategy framework” dat eerder (met succes) in negen landen is toegepast, waaronder Nederland, Noorwegen en Oostenrijk. Het raamwerk reikt handvaten aan bij het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van skills en helpt landen op weg naar een strategische benadering.

De OESO zal het komende jaar data, onderzoek en praktijkervaring inbrengen om de kansen en uitdagingen voor Vlaanderen beter te identificeren. Er wordt ook volop ingezet op dialoog met uiteenlopende gesprekspartners in de wereld van Werk, Economie, Innovatie, Onderwijs & Opleiding en daarbuiten. Het project moet begin 2019 leiden tot een diagnoserapport, een breed gedragen analyse van het Vlaamse competentiebeleid en aanbevelingen over hoe dit verder in de toekomst kan worden versterkt.

De skills-strategie past binnen de lopende lange termijnplannen van de Vlaamse regering rond vaardigheden (Visie 2050, Europese skills-agenda, …), maar gaat nog een stap verder. Van de Vlaamse skills-strategie worden scherpe en concrete, bruikbare aanbevelingen verwacht rond vaardigheden op vijf themavelden: (i) ontwikkelen van een leercultuur, (ii) beter aanwenden van competenties op de werkvloer, (iii) beter doen aansluiten van competenties en (toekomstige) job op elkaar, (iv) gepaste structuren en partnerschappen voor een toekomstgericht competentiebeleid en (v) de financiering van opleiding en vorming.