Logflow op zucht van doorbraak in Franse markt

19/02/2018 OM 08:33 - Luc Willemijns
4dc47dd799ab847d3960d50b549cbc65
“Ook in eigen land is nog heel wat potentieel voor warehouse-automatisering”, weten Henk Deloof en Eric Vandenbussche
Logistiek consulent Logflow N.V. (Loppem) wist zich in de voorbije jaren in West- en Oost-Vlaanderen als “incontournabel” op te werken binnen de sector van het ontwerp en en de automatisering van warehouse-omgevingen. De in 2016 geopende vestiging in Zandhoven komt thans op kruissnelheid en positioneert het bedrijf ook in de provincies Antwerpen en Limburg. Vorig jaar bouwde Logflow een consolidatiefase in. De expansie richting Franse markt werd ietwat verdaagd. Maar dat ook onze zuiderburen steeds meer aandacht hebben voor de specifieke methodiek van de logistiek consulent, is intussen overduidelijk. Zo haalde het bedrijf vorig jaar een belangrijk logistiek project binnen voor Leroy-Merlin in Zuid-Frankrijk. De tijden dat projecten in Frankrijk quasi-uitsluitend voor Belgische opdrachtgevers werden verzorgd, liggen definitief achter ons.

In 2017 boekte het in 2000 opgerichte Logflow met 23 medewerkers een omzet van pakweg 3 miljoen euro. Dat is een verdubbeling in drie jaar tijd. Ceo Eric Vandenbussche schrijft die groeiprestaties toe aan de unieke methodiek en competenties die het consultancy-huis ontwikkelde. Zo vertrekt het bedrijf onveranderlijk van de logistieke architectuur die, op basis van een diepgaande audit, wordt in kaart gebracht of uitgetekend. Vanuit een vendor-onafhankelijke insteek wordt vervolgens een oplossing voorop geschoven, waarvan de implementatie wordt opgevolgd en begeleid tot na de effectieve opstart.

Onder eigen dak beschikt Logflow over expertise in de drie deeldomeinen binnen de warehouse-optimalisatie, met name Automatisatie (AS/RS, conveying, robotisering), IT (ERP, WMS/MES, WCS, datacaptatie) en Logistiek (supply chain, warehousing en transport).

“Op de Belgische markt is niet meteen een andere partij met een business-model dat zich uitstrekt van het ontwerp tot de “go live””, weet Vandenbussche.

De concurrentie beperkt zich tot het verlenen van advies op speelt op bepaalde deelaspecten. Als Logflow begeleiden we, na de eventuele organisatie van de aanbesteding, de implementatie vanuit klantenperspectief. We tekenen mee voor de technische invulling op de vloer waardoor we een resultaatsverbintenis aangaan. Onze echte toegevoegde waarde schuilt in het oordeelkundig samen brengen van voornoemde drie deelcomponenten om voor de klant een geoptimaliseerde organisatie van het warehouse neer te zetten, luidt het.

Logflow’s interventies situeren zich zowel binnen greenfield- als brownfield-projecten, optimalisaties binnen een bestaande context, manuele versus automatische handling, …. Ook voor “ugly handling” haalt de consulent de neus niet op.

“Belangrijk is dat we voor de klant de juiste oplossing aandragen in functie van zijn logistieke flows, rekening houdend met de maturiteit waarvan de opdrachtgever terzake blijkt geeft”, vult commercial director Henk Deloof aan.

Site wordt warehouse

Op vandaag schuift Logflow evenwel steeds verder op langsheen de engineering-as. Tot het takenpakket horen bijvoorbeeld opdrachten als network redesign-oefeningen, de inplantingslocatie van een distributiecentrum, de optimale voorraadhoogtes, theoretische supply chain-oefeningen tot de organisatie van de vrachtwagenverkeerstromen op en naar de site.

“Op logistiek vlak wordt de bedrijfssite steeds vaker een warehouse op zich”, benadrukt Deloof. “De logistieke flows zijn niet enkel van belang binnen de warehouse-omgeving, maar ook daarbuiten”, luidt het.

Divers klantenspectrum binnen een groeimarkt

Sinds zijn ontstaan werkte Logflow inmiddels meer dan driehonderd projecten af. Momenteel heeft het bedrijf er 65 in uitvoering. Het klantenspectrum varieert van micro-ondernemingen tot uit de kluiten gewassen KMO’s en multinationals. Die zijn bedrijvig in uiteenlopende sectoren als de voeding, het transport, de metaalverwerkende nijverheid, de groothandel, de confectie, de distributie, de logistieke dienstverlening, de retail, automotive en houtnijverheid. Met AZ Groeninge in Kortrijk wist Logflow vorig jaar zijn eerste referentie op de markt van de gezondheidszorg op te tekenen.

Logflow koestert internationale ambities, maar ontwaart niettemin binnen eigen land nog heel wat groeipotentieel. Dat heeft met verschillende factoren te maken zoals de prijsvriendelijkere systemen die aan betrouwbaarheid hebben gewonnen, hun modulaire structuur, de schaarste aan bedrijfsterreinen, de loonkost, de niet aflatende zoektocht naar efficiëntieverbeteringen en de intrede van de 3PL-dienstverleners op de automatiseringsmarkt.

Zandhoven en … Sint-Truiden?

In 2016 opende Logflow een vestiging in de Antwerpse rand, met name in Zandhoven. Na een inloopperiode komt die uitvalsbasis stilaan op kruissnelheid. Vanuit Zandhoven bedient Logflow de Antwerpse markt en een deel van Limburg. In de praktijk blijkt dat nieuwe kantoor ook instrumentaal in het ontginnen van nieuwe marktniches, met name de chemie en de farma, waarbinnen de eerste referenties inmiddels werden opgetekend.

Niet uitgesloten is dat Logflow binnen enkele jaren een bijkomende vestiging in België inhuldigt, met name in (de buurt van) Sint-Truiden. Vandaaruit zou een deel van Limburg, Luxemburg en Wallonië kunnen worden bewerkt.

Franse markt met succes afgetoetst

Eric Vandenbussche en zijn team maken er geen geheim van op termijn ook de Franse markt te willen veroveren. Om interne redenen werd de opening van een filiaal bij onze zuiderburen naar 2019 opgeschoven. Maar het lijdt weinig twijfel dat dat er effectief komen zal. Vooralsnog zijn de Franse referenties voornamelijk toe te schrijven aan Belgische bedrijven die activiteiten ontplooien in Noord-Frankrijk, Bretagne en Normandië.

“In 2017 toetsten we met succes het marktpotentieel in Frankrijk af. De Logflow-methodologie slaat er duidelijk aan. Zo vertrouwde Leroy-Merlin ons alvast een belangrijk logistiek project toe in Zuid-Frankrijk,” onthult Henk Deloof.

Eric Vandenbussche: “Op langere termijn willen we onze methodologie internationaal breed uitrollen. Geregeld krijgen we potentiële klanten uit het (verre) buitenland aan de lijn, maar we houden de boot momenteel bewust af”.

Plannen voor nieuw hoofdkantoor

Uitdaging van Logflow is momenteel de explosieve groei beheersbaar te houden. Vast staat alvast dat het huidige hoofdkantoor in Loppem ontoereikend is om de toekomstige evolutie te ondervangen. De logistiek consulent verkeert momenteel in verregaande onderhandelingen omtrent de bouw van een nieuwbouwpand in een nabijgelegen gemeente. Met het hele project is een investering van ruim 6 miljoen euro gemoeid. Het nieuwe hoofdkantoor zal plaats bieden aan een tachtigtal medewerkers.

Nieuwe producten in ontwikkeling om brug met KMO te slaan

Voor 2019 mikt Logflow op een aanzienlijke omzetverhoging. Het bedrijf rekent daarvoor mee op het succes van een vijf- à zestal nieuwe producten, die de kloof tussen de logistiek consulent en het KMO-weefsel moeten overbruggen. Die worden momenteel (door)ontwikkeld.

Zo staat vast dat Logflow zal uitpakken met een “light”-versie van zijn audit-tool voor KMO’s binnen zowel de productie- als de distributiesector, met sterke rapporteringsfunctionaliteiten. Bedoeling van die audit “light” is het verbeterpotentieel op logistiek vlak van de onderzochte onderneming aan de oppervlakte te brengen en te becijferen.

Ook nieuw zijn de zogenaamde mobiliteitsstudies, die de logistieke organisatie rond de plant afdekken. Steeds meer bedrijven worstelen immers met hun vrachtwagenverkeersstromen. Hoe een en ander in harmonie te brengen met het voetgangersverkeer op de site, hoe aan- en afvoer optimaal te organiseren, oordeelkundig het dock & yard management en de beschikbare slots aan te sturen en optimaal rekening te houden met in aantocht zijnde vrachtwagens, …?

Een ander product zal dan weer focussen op het veiligheids- en bewakingsbeleid en de veiligheid in magazijnomgeving.

4dc47dd799ab847d3960d50b549cbc65
“Ook in eigen land is nog heel wat potentieel voor warehouse-automatisering”, weten Henk Deloof en Eric Vandenbussche
Eab6bc1f81b135562e809955c7674d2e
Eric Vandenbussche en Henk Deloof hopen op termijn de Logflow-methodiek internationaal breed uit te rollen

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.