Agoria vraagt steun voor ontwikkeling militaire technologie

Technologiefederatie Agoria vraagt dat de Vlaamse overheid steun toestaat voor onderzoeksprojecten in de militaire sector. Om dat mogelijk te maken is evenwel een aanpassing nodig van de richtlijn uit 1999 van voormalig minister-president Luc Van den Brande aan het Vlaamse wetenschapsinstituut IWT. Die legt vast dat de Vlaamse overheid geen onderzoeksprojecten van bedrijven of universiteiten mag steunen die een link met de militaire sector hebben.

Agoria meent dat, zonder grondige bijsturing van zijn beleid qua steun voor militaire technologie en zonder zich terzake te aligneren op de strategie van de andere Europese landen, Vlaanderen zich niet als innovatieve topregio zal kunnen handhaven. Zeker nu Europa een groot onderzoeksfonds heeft gecreëerd voor militaire ontwikkelingsprojecten en de lidstaten militair nauw gaan samen werken.

Bedrijven en universiteiten dreigen tientallen miljoenen aan euro’s aan Europese onderzoekssteun mis te lopen, maar ook de innovatieve economische activiteit die uit het onderzoek zal voortkomen, zo luidt het.

Die steun zou trouwens niet enkel de militaire industrie maar ook de burger ten goede komen. De grens tussen civiele en militaire technologie is vaak moeilijk te trekken. Denk bijvoorbeeld aan cybersecurity, 3D-printing of hoogtechnologische beeldverwerking.