Cofinimmo verleent erfpachtrecht op gebouwen Egmont I en II in Brussel

Cofinimmo N.V. (Brussel) en de vennootschap naar Luxemburgs recht Egmont Luxembourg S.A.R.L. hebben een onderhandse akte afgesloten. Deze laatste verwerft, mits enkele marktconforme voorwaarden, een erfpachtrecht van 99 jaar op de gebouwen Egmont I en Egmont II in Brussel. Als tegenprestatie betaalt de erfpachter aan Cofinimmo een eerste pacht van 369,54 miljoen euro alsook een jaarlijkse vergoeding van 20.000 euro.

Egmont Luxembourg S.A.R.L. is een investeringsvehikel dat door een Zuid-Koreaanse financiële instelling werd opgericht. De kantoorgebouwen Egmont I (36.616 m²) en Egmont II (16.262 m²), gesitueerd in het centrum van Brussel, werden respectievelijk gebouwd in 1997 en 2006 om er de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te huisvesten.

Cofinimmo verwierf het gebouw Egmont I in 2004 en heeft het pand Egmont II in 2005-2006 gebouwd voor een totaalbedrag van 225,8 miljoen euro. Het hele kantorencomplex werd verhuurd aan de Regie der Gebouwen tot 31 mei 2031. In 2009 werd 96% van de toekomstige huurinkomsten van de Regie overgedragen aan BNP Paribas Fortis (de toenmalige Fortis Bank).

Meer info: 02/737.00.00 of http://www.cofinimmo.com.

Meer sectornieuws

Agenda