Vlaanderen verhoogt en breidt premies voor elektrische en waterstofwagens uit

De Vlaamse regering zet het licht op groen voor de uitbreiding van de zero-emissiepremies. De premies voor elektrische auto’s worden verhoogd tot het niveau van vorig jaar en zullen ook in 2019 hetzelfde blijven. Voor waterstofwagens wordt de tegemoetkoming naar 4.000 euro verhoogd. Ook V.Z.W.’s en aanbieders van autodelen kunnen voortaan aanspraak op premies maken.

Vorig jaar werden in Vlaanderen bijna 2.000 elektrische wagens ingeschreven, zes keer meer dan vier jaar terug. In ons totale wagenpark gaat het dus nog steeds om een heel beperkt aandeel, meer bepaald om 0,6% van de inschrijvingen in 2017. Om de overstap naar zero-emissievervoer extra te stimuleren past Vlaanderen het premiestelsel voor elektrische en waterstofwagens aan.

Het besluit van de Vlaamse regering treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018. De maatregelen worden bekostigd met de 5 miljoen euro die al jaarlijks was gereserveerd voor de zero-emissiepremies, plus het overschot van het budget van vorig jaar.