Project “EnOp” overgedragen aan Brightlands

Brightlands Chemelot Campus heeft het Interreg-project CO2 voor energie-opslag (“EnOp”) overgenomen van initiatiefnemer NanoHouse. Via “EnOp” wordt baanbrekend onderzoek verricht naar de omzetting van CO2 voor energie-opslag en slimme materialen. VITO is projectpartner en is onder meer betrokken bij het uittesten van twee verschillende technologieroutes, het uitvoeren van marktstudies en de link naar het (hernieuwbare) energiesysteem.

NanoHouse draagt het project over aan Brightlands omdat de chemiecampus bij uitstek de plaats is waar nieuwe technologieën worden ontwikkeld en opgeschaald. Beide zijn belangrijk voor het project “EnOp”. Er zijn ook faciliteiten, zoals proeffabrieken, beschikbaar om na het onderzoek de uitkomsten naar de praktijk te kunnen brengen. Op de campus is tevens ruime ervaring aanwezig met het opzetten van onderzoek via instituten als Chemelot InSciTe, Brightland Materials Center en Aachen-Maastricht Institute  for Biobased Materials.

Onderzoek naar elektrische, thermische en mechanische opslag wordt al langere tijd verricht. Het project “EnOp” richt zich nu op de chemische opslag van energie. Dat onderzoek spitst zich toe op zeven technologieën om CO2 om te zetten voor energie-opslag en te gebruiken als koolstofbron voor slimme materialen.

De omzettingstechnologieën van “EnOp” verkeren nog in een embryonaal stadium. Dat maakt het moeilijk voor bedrijven om in te stappen en investeringsbeslissingen te nemen. De ambitie van “EnOp” is om CO2-omzettingstechnologieën door te ontwikkelen tot demonstratoren en pilootprocessen, waarna uiteindelijk in samenwerking met bedrijven opschaling kan plaats vinden. Tijdens het project “EnOp” worden marktstudies gedaan en kansen gesignaleerd. Via een samen te stellen business team worden experts afkomstig uit de industrie in het project betrokken.

Bij het onderzoek naar de omzetting van CO2 werken onderzoeksinstellingen uit Vlaanderen en Nederland samen. Aan het project “EnOp” nemen tien partners deel: drie uit Nederland (TNO Onderzoek en Advies, Technische Universiteit Eindhoven, Dutch Institute for Fundamental Energy Research DIFFER), zes uit Vlaanderen (KULeuven, UGent, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, VITO N.V. Thomas More-hogeschool) en één uit Duitsland (Universiteit RWTH Aachen-DWI). Tussen deze partners vindt binnen de zeven deelprojecten internationale kruisbestuiving plaats. Het bedrijfsleven wordt betrokken via een business team dat uit KMO-bedrijven bestaat.

VITO werkt specifiek rond de valorisatie van algenbiomassa en de optimalisatie van bio-elektrosynthese, twee domeinen waarin al een sterke track record aanwezig is. Bovendien voert de instelling marktstudies uit en evalueert het de link met de verwachte evoluties in het energiesysteem. Brightlands Chemelot Campus treedt op als projectverantwoordelijke. Het project werd door NanoHouse geïnitieerd.

De totale begroting omvat 4 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro door Interreg Vlaanderen-Nederland wordt gefinancierd. Het project “EnOp”, dat op 1 september 2016 van start ging, heeft een looptijd van drie jaar.