Vietnam: economische wereldspeler van formaat (2)

In 2050 lid van de twintig grootste wereldeconomieën?

In een eerste bijdrage bleek dat de sterk groeiende Vietnamese economie heel wat kansen en opportuniteiten voor Vlaamse ondernemers inhoudt. De markt behoeft evenwel een heel specifieke aanpak. Onderstaand gaan we iets dieper in op de te nemen hordes en de lokale cultuur van het zakendoen.

De Vietnamese markt benader je via een tussenpersoon of -instantie die de taal, cultuur, wetgeving en ondernemersmentaliteit goed kent. Voor je die samenwerking beklinkt, moet je zelf uitzoeken of je contact wettelijk, financieel en logistiek in staat is om zijn verantwoordelijkheden te vervullen. Via een handelsovereenkomst hoor je ook duidelijk de rechten en de plichten van elke partij op te sommen, net als de procedures in geval van een geschil.

Vietnamese hordes

Naast de ingewikkelde wetgeving, blijft corruptie een probleem. Dat beklemtoont nogmaals het belang van een goede lokale partner, want die kent de spelregels. Een tip: ga er nooit op in en dan laten ze je wel met rust. Maar laat je je één keer verleiden om bijvoorbeeld via een envelop een licentie sneller te verkrijgen, dan is het hek van de dam. Je moet consequent zijn. Daarnaast is, ondanks het dynamische business-klimaat, de logge administratie een doorn in het oog van vele ondernemers. Vaak voelen ze zich op calvarietocht langsgaan bij verschillende instanties. Waarbij je telkens het risico loopt dat een regelgeving anders wordt geïnterpreteerd en je bakken tijd verliest.

Verder is er ook de taalbarrière. Slechts weinigen zijn het Engels voldoende machtig voor zakelijk gebruik, zelfs in bedrijven die internationaal actief zijn. En soms merk je bij overheidsinstanties dat iemand zich uitstekend uit de slag trekt in het Engels, maar dat talent plots kwijt is tijdens de meeting. Vaak is dat omdat ze het liever helemaal niet dan foutief spreken. Of dient het als bescherming. Als er later fouten zouden opduiken, is het de tolk zijn schuld. Gelukkig wordt de jongere generatie alsmaar meer beslagen in het Engels. Ook zien we nu de positieve gevolgen van de Vietnamese diaspora, toen talrijke Zuid-Vietnamezen na de oorlog naar de VS en Europa trokken. Nu keren ze terug met fortuin om lokaal een bedrijf op de starten, doorgaans met een westerse mentaliteit en een uitstekende beheersing van het Engels.

Manier van zakendoen helemaal anders

Zakendoen met geboren en getogen Vietnamezen is helemaal anders dan bij ons. Je kan het eerder vergelijken met China. Maar zoals overal in Azië, moet je flexibel zijn in timing. Als een afsprakenprogramma wordt opgesteld, is de kans groot dat de meetings heel laat worden bevestigd. Drie maanden dingen op voorhand vastleggen, is ongehoord. Vietnamezen denken niet op zo’n lange termijn, eerder in dagen.

Voor bedrijven die mikken op overheidsorganisaties: het apparaat is groot en nogal log. Dat betekent dat je heel wat niveaus moet doorklimmen, dus dat vergt tijd. Hou daar rekening mee. Ook is het niet altijd evident om op hoog niveau binnen te raken. Dan helpen goede persoonlijke connecties.  

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Flanders Investment & Trade)

Meer info: www.flanderstrade.be.

Tien praktische do’s en don’t’s bij zakendoen in Vietnam

1. Neem een business-kaartje aan met beide handen tegelijk.

2. Voor een meeting is de dress-code zakelijk.

3. Breng een eigen tolk mee naar meetings.

4. Kom op tijd voor een business meeting.

5. Toon respect voor oudere mensen, leeftijd is er heel belangrijk.

6. Knoop geen gesprekken aan over religie, politiek of de Vietnamese oorlog.

7. Vermijd opmerkingen over de Vietnamese overheid die beledigend kunnen overkomen.

8. Raak nooit iemands hoofd aan.

9. Vraagt een onbekende om bij hem of haar thuis te gaan eten, weiger dan. Dat is het beleefde antwoord.

10. Let goed op in het chaotische Vietnamese verkeer.