Verkocht! Maar weet u eigenlijk aan wie?

05/03/2018 OM 08:33 - Luc Willemijns
Eb144704d62e99848b8096b6bfbd1c43
2018, we kunnen de Belgische economie niet meer inbeelden zonder handelsinformatie. Vandaag de dag gebruiken zeker acht op de tien bedrijven (financiële) bedrijfsinformatie om hun zakenrelaties te “controleren”. Toch zagen we in 2017 alweer een stijgende trend in fallissementen, vergeleken met 2016 (ndvr. Een stijging van iets meer dan 7%). De hoofdreden? Openstaande facturen die maar niet betaald geraken, jammer genoeg.

Dat sneeuwbaleffect zorgt ervoor dat er niet genoeg “cash” voor handen is om leveranciers te kunnen betalen, waardoor de leveranciers zelf ook in de problemen komen. Bedrijven komen in geldnood.

Wie heeft de ‘touwtjes’ in handen?

Wij stelden ons de vraag, hoe goed controleren bedrijven hun zakenrelaties? M.a.w., wordt er ook wel gekeken naar de bedrijfsleiding van een zakenrelatie? Wie zijn de personen die de bedrijven leiden? Hoe ondernemend zijn deze bestuurders in België en zelfs internationaal? Naast de financiële informatie die beschikbaar is, is het dus ook van immens belang om even een “check” te doen naar de persoon of personen die het zeggenschap hebben. Wij stelden vast dat dit niet genoeg gebeurd.

Een bestuurder, meer dan alleen een individu

Een bestuurder is zoals de coach van een voetbalteam. Hij of zij bepaalt de tactiek en zet de richtlijnen neer voor het team. Een bestuurder oefent met andere woorden enorme invloed uit op de prestaties van het bedrijf en is betrokken bij de strategische planning en uitvoering van het business-plan. Bestuurders bepalen de ethiek, de cultuur en de moraal van een bedrijf en zij besteden enorm veel tijd aan het financiële luik binnen een organisatie.

Size does matter?

Er is een correlatie tussen een onderneming en het aantal bestuurders. Kleine tot middelgrote ondernemingen hebben gemiddeld één tot drie bestuurders, terwijl de grotere ondernemingen vaak een raad van bestuur hebben. Hou dus zeker rekening met het aantal bestuurders binnen een organisatie. Het besluitvormingsproces wordt “vertraagd” met meerdere mensen in het eindbestuur, omdat er meerdere professionele meningen zijn, er wordt meer afgewogen en onderzocht. Kortom, er zit meer complexiteit in de besluitvorming.

Onderzoek de prestaties en de reputatie

Het kan nooit kwaad om het heden even te vergelijken met de historiek. Hoe lang zijn ze al bij de organisatie? Hoeveel mandaten hebben ze ergens anders en hebben ze wel tijd genoeg om dit te kunnen combineren? En, last but not least, hebben ze al faillissementen gekend in het verleden? Een bestuurder die reeds vijf falingen op zijn of haar naam heeft, kan een belangrijke indicator vormen bij het al dan niet “krediet verlenen” aan een (zelfs) financieel gezond bedrijf. Voorts moet men de link leggen tussen de toetreding van de bestuurder en zijn of haar impact op het bedrijf. Hebben zij een positieve impact en vergroten zij de productiviteit? Zorgen zij voor jobcreatie? Of slepen zij juist de organisatie naar beneden?

Bescherm uw onderneming tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering!

Tot slot kan je altijd onderzoeken of de bestuurders niet betrokken zijn bij witwaspraktijken en de financiering van terrorisme, ook gekend als de “wet WG/FT”. Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is zeer actueel. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vertegenwoordigen de witgewassen bedragen en de sommen voor de financiering van terrorisme tussen de 400 en 1.000en miljarden euro. M.a.w., dat is tussen de 2.5% en de 5% van het wereldwijde BBP.

We stellen vast dat vele sectoren verdachte transacties niet melden en dat de overheid en de bevoegde instanties te weinig doen om de bedrijven hierop te wijzen. Achterhaal of de organisatie geen schade kan lijden door zaken te doen met personen, die bepaalde dubieuze handelingen uitvoeren waarvan het daglicht niet gezien mag worden. In onze branche merken we dat vele bedrijven er zich niet van bewust zijn dat zij mogelijk zaken doen met ondernemers, prominente politieke figuren of bedrijven waar bepaalde sancties aan zijn opgelegd wegens hun betrokkenheid met witwassen en/of financiering van terrorisme.

Verkocht door te weten met wie u zaken doet?

Indien u geen idee heeft, kan het de financiële gezondheid, het imago van de eigen onderneming schaden en kan het leiden tot verlies van klanten én uiteindelijk een niet-betaling van geleverde goederen en diensten.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Creditsafe Belgium N.V. (Brussel)).

Meer info: 02/481.88.60 of www.creditsafe.be.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.