Het loont om "hot" te zijn

Hogedrukreinigers zijn onontbeerlijk als u op een goede en hygiënische manier wil reinigen. In tegenstelling tot de methodes zonder hoge druk, blinken hogedrukreinigers uit door een lager waterverbruik en een grotere reinigingskracht. De warmwater hogedrukreinigers gebruiken water dat verwarmd wordt tot 85 °C, waardoor hardnekkige vervuiling nog sneller en efficiënter kan worden verwijderd. De combinatie van warm water en hoge druk is rendabeler voor professionele gebruikers. Naast de duidelijke voordelen van een lager verbruik van reinigingsmiddelen, bieden ze bovendien ook veel kortere droogtijden.

Warmwater hogedrukreinigers kunnen de watertemperatuur verhogen van ongeveer 12 °C tot 155 °C in stoomstand. Het water wordt opgewarmd in een brander/boiler in de hogedrukreiniger die toegerust is met een dubbel gedraaide verwarmingsspiraal voor een plaatsbesparende constructie en een grote verwarmingscapaciteit. Aan volle capaciteit en maximale werkdruk (ongeveer 700 l/u en 120 bar voor een typische middenklassemachine), wordt de hogedrukreiniger tot maximaal 85 °C opgewarmd. Als de wateropbrengst wordt verlaagd, wordt er stoom gecreëerd in de verwarmingsspiraal tot 155 °C, wat het begin is van de intense stoomreinigingsstand die ideaal is voor een oppervlaktereiniging.

Warmte versnelt reinigingsproces

Warmte-energie speelt een belangrijke rol bij het versnellen en verbeteren van de doeltreffendheid van het reinigingsproces. Naast mechanica, reinigingsmiddelen en tijd, is temperatuur de vierde parameter die bepalend is voor het reinigingsproces volgens de Sinner-cirkel (een model dat werd ontwikkeld door Dr. Sinner om het reinigingsproces te beschrijven). Iedereen weet uit ervaring dat warm of heet water belangrijk is als u bijvoorbeeld olie van uw handen probeert te wassen. Uw handen met koud water wassen - zelfs als u zeep gebruikt - is als vechten tegen de bierkaai. U kan het reinigingseffect pas ten volle bereiken als u warm water gebruikt.

Dat effect is uiteraard ook van toepassing bij professionele reinigingstaken. De toevoeging van warmte zorgt ervoor dat vuil en smeermiddelen snel afbreken: bij elke verhoging van de temperatuur met 10°C wordt dit chemisch proces versneld en wordt de reactietijd gehalveerd. Olie, vet en roet worden losgemaakt door de warmte en kunnen gemakkelijker worden verwijderd. Olie en vet zullen ook sneller emulgeren als er warm water wordt gebruikt.

Verschillende praktische voorbeelden - van een autogarage of werkplaats tot een groot industrieel bedrijf - tonen aan dat dankzij het gebruik van warm water de totale reinigingskracht kan worden verminderd met wel 40%. Dat resulteert in lagere arbeidskosten. Nog een belangrijke factor bij het gebruik van een warmwater hogedrukreiniger is de verminderde droogtijd. Oppervlakken die gereinigd zijn met warm water blijven daarna ook nog lichtjes warm en zullen hierdoor dan ook sneller drogen.

Minder gebruik reinigingsmiddelen en minder kiemvorming

Warmwater hogedrukreinigers zijn bijzonder populair bij toepassingen die de hoogste eisen stellen aan hygiëne en die zich willen concentreren op reinigingsprestaties met micro-organismen en kiemen. En dit is niet alleen van toepassing in de voedingsindustrie - van de kleine slager tot de grote industriële massaproductie - maar ook in de landbouw, waar hygiëne cruciaal is bij het fokken van jonge dieren of in de melkstal. Door het gebruik van koud water worden de kiemen gewoonweg verspreid, terwijl de combinatie van hogedruk en warm water tot 85 °C het aantal ziektekiemen aanzienlijk kan verminderen.

Studies in de landbouw, die bevestigd zijn door steekproeven en laboratoriumonderzoeken, bewijzen het: 70 tot 80% van alle micro-organismen en ziektekiemen kunnen efficiënt worden verwijderd door gebruik te maken van warmwater hogedrukreinigers. Vaak is het gebruik van enkel warm water zonder reinigingsmiddelen al genoeg om het aantal ziektekiemen te verminderen en worden toch de normen gehaald die gesteld worden aan de hygiëne op de boerderij.

Uiterst efficiënt

Het grootste voordeel van warmwater hogedrukreinigers is hun grote economische efficiëntie. Dat grote voordeel wordt gerealiseerd als de machine regelmatig wordt gebruikt voor professionele doeleinden. Hoe langer en hoe vaker u de machine gebruikt, hoe groter dit kostenvoordeel zal worden.

Een warmwater hogedrukreiniger kost minstens twee maal zoveel als een koudwater apparaat met vergelijkbare werkdruk en wateropbrengst. Maar, dankzij de lagere arbeids- en bedieningskosten, is deze aankoopkost heel snel afgeschreven.

Deze twee kostenfactoren worden echter snel in evenwicht gebracht dankzij de grote besparingsmogelijkheden die geboden worden door de warmwater hogedrukreinigers. De besparingen beginnen al bij de bedienings- en onderhoudskosten, waar de hoge kost om de warmte te produceren snel wordt gecompenseerd door de besparingen die behaald worden uit een veel lager verbruik van water en reinigingsmiddelen. Bij een rendabiliteitsanalyse is het belangrijk om te weten dat de reinigingstijden met 40% verminderen als u warm water gebruikt. Deze waarde heeft een invloed op de arbeidskosten, die gedurende de volledige service-duur van een professionele hogedrukreiniger vele malen hoger zouden zijn dan de aankoop- en de bedieningskosten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat meer en meer professionele gebruikers vertrouwen op deze warmwater hogedrukreinigers. Warmte loont dus écht!

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Kärcher N.V. (Anwerpen))

Meer info: 03/340.07.11 of https://www.kaercher.com/be.