Dijkwerken tussen Fort Sint-Filips en Lillo van start

De Vlaamse Waterweg nv en Havenbedrijf Antwerpen zijn van start gegaan met de voorbereidende werken voor de dijkverhoging tussen Fort Sint-Filips en Lillo. De dijk moeten worden verhoogd om Antwerpen en de bedrijventerreinen in de haven te beschermen tegen de hoge waterstanden op de Schelde. Voorts wordt de leidingenstrook naast de Scheldelaan verbreed. Het project is in vier zones opgedeeld. In twee ervan zijn de voorbereidende werken aan de gang.

Het Sigmaplan wil Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen. Daarom legt de Vlaamse Waterweg nv in het Zeescheldebekken gecontroleerde overstromingsgebieden aan. Ook de dijken worden op veilige hoogte gebracht. Eerder gebeurde dat al tussen het Noordkasteel en Fort Sint-Filips. Nu is het gedeelte tussen Fort Sint-Filips en Lillo aan de beurt.

De werken gingen van start in zone 2 (tegenover Total) en zone 4 (tegenover Covestro). In beide zones wordt de waterkering verhoogd tot 11 meter TAW (Tweede Algemene Wateraanpassing), wat overeenkomt met 11 meter boven de zeespiegel. In beide zones wordt tevens een leidingenstrook van 21 meter breed aangelegd. Die is nodig om extra pijpleidingen voor de aan- en afvoer van grondstoffen te leggen. Dat creëert nieuwe mogelijkheden voor bedrijven in de haven zonder het wegtransport te belasten. De leidingenstrook komt aan landzijde te liggen, tussen de huidige dijk en de Scheldelaan.

In zone 2 is er geen ruimte om een nieuwe hogere dijk met bredere voet te bouwen. Daarom wordt de oude dijk afgegraven en gewerkt met een vaste waterkeringsmuur van 2 kilometer lang die de dijk vervangt. Aan de Scheldezijde van de muur is in een fietsverbinding voorzien. Ten slotte wordt ook een klein gebied iets verder stroomafwaarts van Fort Sint-Filips ontpolderd.

De werken kosten circa 3,7 miljoen euro in zone 2 en zowat 2 miljoen euro in zone 4.

Meer sectornieuws

Agenda