Tips om boekjaar 2017 fiscaal te optimaliseren: Kan ik nog snel …?

Het beklonken Zomerakkoord geeft in ondernemerskringen reden tot vreugde. Zeker wat de verlaging van de vennootschapsbelasting - zelfs naar 20,4% voor sommige kleine vennootschappen - betreft. Maar: de wijzigingen treden wel pas vanaf boekjaar 2018 in werking. En lang niet alle bedrijven volgen het kalenderjaar. Wat kunt u in dat geval doen om uw boekjaar 2017, met de nog “oude” hoge vennootschapsbelasting, fiscaal wat voordeliger te maken?

1. … een investeringsreserve aanleggen?

Met het Zomerakkoord verdwijnen ook enkele maatregelen, zoals de investeringsreserve. In het boekjaar 2017 kunt u dus voor de laatste keer nog iets opzij zetten als reserve. Voordelig als u concrete investeringsplannen hebt voor de boekjaren 2018 of 2019: uw reserves worden namelijk niet meegeteld als belastbare winst. Het plafond van uw reserve ligt op 18.750 euro. Valt u onder het tarief van 33,99%, dan komt dit neer op een belastingbesparing van 6.373,13 euro.

Zolang de reserve op de balans blijft staan, is er niets aan de hand. Zodra u ze echter uitkeert of u de vennootschap ontbindt, wordt uw reserve belastbaar, zij het aan de nieuwe lagere tarieven. Is dat bijvoorbeeld in uw geval 20%, dan betekent dat een belastingbesparing van 13,99% (33,99% – 20%). En er hangt zelfs nog een bonus aan: in 2018 en 2019 bedraagt de investeringsaftrek tijdelijk 20%!

2. … een voorziening boeken?

Hebt u concrete plannen om grote onderhouds- of herstellingswerken te laten uitvoeren, dan kunt u voor het boekjaar 2017 inderdaad nog een voorziening aanleggen. Dergelijke vrijwillige voorzieningen worden namelijk niet langer fiscaal vrijgesteld. Vanaf 2018 zijn vrijstellingen enkel nog mogelijk voor toekomstige risico’s en kosten die zijn aangelegd op basis van o.a. een contractuele verplichting.

3. … vooruitbetaalde kosten betalen?

Verhuurt u een kantoor aan uw vennootschap? Dan kan het fiscaal interessant zijn om de huur vooruit te betalen. Want ook die techniek is niet meer mogelijk vanaf het boekjaar 2018. Uiterlijk nog op de afsluitdatum kunt u zo’n vooruitbetaling uitvoeren. Maar let op, want de spelregels zijn streng. Laat u hierin dus goed adviseren.

4. … degressief afschrijven?

Investeringen trekt u niet in één keer af, maar wel gespreid over een aantal jaren. Die afschrijvingen kunnen lineair gebeuren (bv. 5 jaar lang 1/5 van de aankoopprijs), maar ook degressief. U trekt dan in de eerste jaren iets meer af. Ook dat kan voordelig zijn in 2018, want zo verlaagt u uw belastbare winst aan de oude vennootschapstarieven. Degressief afschrijven wordt afgeschaft vanaf (boekjaar) 1 januari 2020.

Let wel: degressieve afschrijvingen kunnen niet voor alle investeringen. Personenwagens zijn bijvoorbeeld uitgesloten.

5. … een winstpremie aan medewerkers uitreiken?

Uit de grote familie van variabele verloningsopties is de winstpremie de recentste telg. In ruil voor collectieve prestaties keert u medewerkers een stukje winst uit, zonder hen daardoor aandeelhouders te maken. Sloot u uw boekjaar af vanaf 30 september 2017, dan kunt u nu die winstpremie toepassen.

Die winstpremie is voor zowel u als uw medewerkers veel voordeliger dan de klassieke cash-bonus, maar iets minder interessant dan de loonbonus. Daartegenover staat dan weer dat de winstpremie administratief een stuk eenvoudiger is. Een overzicht ter vergelijking:

 

Per werknemer

Gewone bonus

Loonbonus

Winstpremie

Bruto-kostloonkost voor werkgever

1.000 euro

1.000 euro

1.000 euro

 

Werkgeversbijdrage (32% resp. 33%)

-242,42

-248,12

nvt

Vennootschapsbelasting (29,58%)

nvt

nvt

228,28

Bruto-bonus

757,58

751,88

771,72

Werknemersbijdrage (13,07%)

-99,02

-98,27

-100,86

Subtotaal

658,56

653,61

670,86

Fiscale inhouding

-349,04

nvt

-46,96

 

Netto voor werknemer

309,52 euro

653,61 euro

623,90 euro

 

 

 

 

Overweegt u om dit jaar uw boekjaar nog te optimaliseren? Bespreek dit dan grondig door met uw financieel adviseur.

(G.H.)

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met SBB (Leuven)).

Meer info: 016/24.64.85 of www.sbb.be.