Vlaanderen neemt Energiepact op in Vlaams Energie- en Klimaatplan

De Vlaamse regering heeft beslist dat ze het interfederaal energiepact zal opnemen in een concreet actieplan voor de lange termijn. Daarin zal ze haar eigen engagementen bepalen. Ze wil ook tegen de zomer samen met de andere regeringen van het land afspraken maken over de concrete verdeling en financiering van de inspanningen (“burden sharing”). Op die manier is het streefdoel van 40% hernieuwbare elektriciteit in België tegen 2030 haalbaar, zo luidt het.

Om de concurrentiekracht van de bedrijven te waarborgen, zal de Vlaamse regering samen met de andere regeringen een energienorm uitwerken, zoals ook in het Vlaamse en federale regeerakkoord staat. Eerder werkte ze ook al de “supercap” uit voor de meest energie-intensieve bedrijven.

Meer sectornieuws

Agenda