Agoria helpt Vlaamse technologie-KMO’s met energiebesparing

Agoria schakelt een energie-coach in die bij Vlaamse technologie-KMO’s langs gaat om hen in drie stappen te helpen met hun energiebesparing. Het gaat om een pilootproject dat tot augustus 2019 loopt en waarin de Vlaamse overheid 150.000 euro investeert.

De coach adviseert en begeleidt, maar het bedrijf zelf neemt uiteindelijk de beslissingen. Het volledige traject omvat drie stappen. Eerst analyseert de coach ter plaatse de belangrijkste energiekosten en levert op basis van zijn bevindingen een voorstel van besparingsplan af. In dat voorstel ziet men welk besparingspotentieel in het bedrijf mogelijk is met de meest laagdrempelige energiebesparende technieken, welke investeringen die eventueel vergen en welke daarvan de terugverdientijd is.

Daarna volgt de uitwerking van de gekozen maatregelen. Dat gebeurt aan de hand van kennis van aanbieders en via mogelijke type-offertes, raamcontracten of partnerships. De coach helpt desgewenst bij het maken van keuzes en het plaatsen van bestellingen.

Tot slot adviseert de coach, waar nodig, om de vlotte installatie van de energiebesparende investeringen te garanderen. Als deze laatste in aanmerking komen voor premies of subsidies, begeleidt de coach bovendien bij de aanvraag daarvan.

In het begeleidingstraject ligt de klemtoon op energiebesparende investeringen met groot terugverdieneffect., die bovendien geen onrealistisch hoge of moeilijke investeringen vergen voor de gemiddelde KMO. Het betreft in het bijzonder de technieken metering-monitoring, opsporing nullast, re-lighting, HVAC-regeling, optimalisatie persluchtinstallatie en mogelijkheid tot installatie van PV.