Milieuministers ondertekenen akkoord met BEBAT over afgedankte EV-batterijen

Milieuministers Joke Schauvliege en Céline Fremault hebben een akkoord ondertekend met BEBAT en de federaties TRAXIO, Febiac en FEE (Federatie van Elektriciteit en Elektronica Branches) voor de inzameling en recyclage van afgedankte batterijen waaronder batterijen van hybride, plug-in en elektrische voertuigen (EV-batterijen). Dat is een belangrijke stap voor de toekomst. Op deze manier erkennen zowel de overheden als BEBAT dat het inzamelen en recycleren van batterijen, specifiek voor de groeiende e-mobility markt, cruciaal is.

BEBAT V.Z.W., met reeds meer dan twintig jaar ervaring in het ophalen, sorteren en recycleren van allerlei soorten batterijen, legt zich reeds enkele jaren ook toe op  het recycleren van EV-batterijen. Hiermee wil BEBAT beantwoorden aan de groeiende vraag van de auto-industrie die een sterke stijging in het aantal elektrische en hybride voertuigen telt. Zo wordt er verwacht dat tegen 2020 10% van alle nieuwe voertuigen elektrisch zullen rijden. Het stockeren, vervoeren en recycleren van EV-batterijen is een complexe taak zowel op het vlak van veiligheid, milieu als techniek. BEBAT deelt graag zijn ervaring en expertise met de e-mobility sector om hen daarin bij te staan met oplossingen op maat.