Waarborgregeling voor bedrijven die investeren in diepe aardwarmte

De Vlaamse regering heeft de waarborgregeling voor bedrijven die boren naar diepe aardwarmte, definitief goedgekeurd. De kans bestaat immers dat er minder warmte-energie wordt gevonden dan verwacht. Diepe geothermie kan bijdragen om onze Europese energiedoelstellingen te halen. Om bedrijven over de streep te halen om te investeren, tekent Vlaanderen een waarborgregeling uit.

Investeerders die ervan gebruik willen maken, maken eerst een geologisch onderzoek, een projectplan en een begroting op. Het departement Omgeving evalueert en verifieert het dossier en checkt of het “verwacht vermogen” aannemelijk is. Na de boringen wordt gecontroleerd of de doelstelling werd behaald. Als dat niet het geval is, kan de Vlaamse overheid bepaalde kosten terug betalen.

Om gebruik te maken van de garantieregeling dient de aanvrager een premie te betalen van 7% van het gewaarborgd bedrag. Op die manier dragen de bedrijven zelf aan het systeem bij. De waarborg bedraagt maximaal 18,7 miljoen euro per onderneming per ondernemingsproject, en mag nooit meer dan 85% van de kosten bedragen die in aanmerking komen.