Zweden: de blik op de toekomst gericht

Zweden wordt al decennia geassocieerd met wereldmerken zoals IKEA en H&M, een prachtige natuur en ijzersterke prestaties op het Eurovisiesongfestival. Toch zijn de ogen van het grootste land van Scandinavië op de toekomst gericht. Innovatie vormt één van de belangrijkste speerpunten van de Zweedse economie. Bedrijven zetten volop in op “Onderzoek & Ontwikkeling”.

De wereldwijde financiële crisis sloeg in Zweden minder hard toe. De economie kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Ook vandaag kan de Zweedse economie nog altijd mooie cijfers voorleggen. In 2017 steeg het BBP met 3,1%, voor 2018 wordt een groei van 2,7% verwacht. Die stijging is vooral te danken aan de resultaten bij de grote bedrijven en multinationals. Verder spelen ook de positieve loonsgroei, een expansiever begrotingsbeleid en de lage werkloosheid een rol. Hoewel een zwakkere huizenmarkt de investeringen zou kunnen temperen, leverden de andere sectoren wel een solide prestatie.

Zweden bezit heel wat natuurlijke grondstoffen. De mijnbouw, producenten van zware machines en de auto- en bouwindustrie doen daar hun voordeel meer. Sectoren waarin multinationals doorgaans de plak zwaaien. Toch betekent dat niet dat je alleen daarmee te maken krijgt als je in Zweden onderneemt. Integendeel, het land telt ongeveer 1 miljoen bedrijven, niet slecht op een inwonersaantal van amper 10 miljoen. 0,1% bestaat uit grote bedrijven - goed voor 40% van het BBP - en 99,9% van die ondernemingen stelt minder dan 250 medewerkers tewerk. Vlaamse ondernemers die naar Zweden willen exporteren, zullen dus hoogwaarschijnlijk zaken doen met kleine bedrijven of KMO’s.

Innovatie en duurzaamheid

Zweedse bedrijven importeerden in 2017 voor meer dan 5 miljard euro aan Vlaamse goederen. Dit jaar wordt er opnieuw een stijging verwacht. Vlaamse ondernemers hebben dus tal van mogelijkheden in de Zweedse economie, vooral in de chemische industrie, machine-uitrusting en transportsector. In die laatste categorie zijn grote veranderingen op til.

Zweden wil tegen 2045 de uitstoot van broeikasgassen tot nul herleiden. Het binnenlandse verkeer is verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot. De vervuiling van dat verkeer moet in 2030 al 70% lager zijn dan de uitstoot in 2010. Voor Vlaamse bedrijven met ervaring op het vlak van duurzame mobiliteit zullen er de komende jaren heel wat toekomstperspectieven bijkomen. Daarbij is expertise een doorslaggevende factor.

Waar er nog gouden kansen liggen, is alles rond “smart cities”. Vlaamse start-ups hebben een ijzersterke reputatie op vlak van slimme mobiliteit, digitale infrastructuur en stadslandbouw. Innovatie en duurzaamheid vormen de belangrijkste speerpunten van de Zweedse economie. Bedrijven zetten volop in op Onderzoek & Ontwikkeling. Dat betekent zeker en vast opportuniteiten voor Vlaamse initiatieven in die domeinen. Daarnaast is de Zweedse consument altijd bereid om nieuwe luxeproducten uit te proberen, onder andere op het vlak van beauty en cosmetica, kleding en voeding.

Valkuilen

De grootste hindernis is dat Vlaamse bedrijven zich niet aanpassen aan het koopgedrag van de Zweedse consument. Die is goed op de hoogte van de markt en staat te popelen om nieuwe producten uit te proberen, dus op loyauteit hoef je niet te rekenen. Kwaliteit en duurzaamheid daarentegen zijn belangrijke criteria en de concurrentie is hard. Je product of dienst moeten dus in de eerste plaats kwalitatief van topniveau zijn en een uitstekende marktkennis én profilering zijn cruciaal voor een succesvolle export naar Zweden.

Inzetten op partnerships

Een persoonlijke ontmoeting is essentieel om een samenwerking op touw te zetten. Het verhaal moet kloppen: laat Zweedse bedrijven weten waarom ze met jou in zee moeten gaan. Waarvoor staat je merk? Welke inspanningen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen lever je? Daarbij is een goede voorbereiding niet te onderschatten.

Streef ook naar partnerships, waarbij je op lange termijn echt samen werkt met lokale bedrijven en het statuut van leverancier overstijgt. Dat vergt inspanningen, maar het loont. Omdat het consumentengedrag namelijk zo snel verandert, is een partnership van onschatbare commerciële waarde. Je zakenpartners kunnen je helpen om de juiste aanpassingen door te voeren en mee te evolueren met het koopgedrag van de Zweedse consument.

Vlaanderen geniet geen grote bekendheid bij de meeste Zweedse bedrijven. Branding is dus enorm belangrijk: je moet opgemerkt en opgepikt worden. Voorzie, om te beginnen, in een Engelstalige versie van je bedrijfs-website. Dat klinkt logisch, maar het wordt vaak over het hoofd gezien. Het is nochtans de eerste plaats waar Zweedse bedrijven hun informatie halen. Na het eerste contact kan je een meeting plannen op een handelsbeurs met het bedrijf waarmee je in zee wil gaan. Voor die ontmoeting moet je grondig je huiswerk hebben gemaakt. Analyseer dus de markt en de Zweedse consument. Een potentiële handelspartner bundelt zijn krachten niet met een bedrijf dat de Zweedse economie niet lijkt te kennen.

Mogelijke obstakels bij Zweedse marktintrede

De Vlaamse zakencultuur verschilt danig van de Zweedse. Hoewel ze gedreven zijn en hard werken, vinden Zweden bijvoorbeeld niet dat ze één moeten zijn met hun job. Ze verkiezen middelmatigheid, balans en collectiviteit boven individualisme, hiërarchie en overwerk. Ook houden ze er een strikte work/life balance op na. Dat merk je tijdens een meeting, waar er amper over het privé-leven wordt gesproken. Door werk en privé duidelijk te scheiden, hebben de Zweden meer rust en is het een meer gedisciplineerde manier van zakendoen.

Een ander aandachtspunt is zeker de wisselkoers. Zweden gebruikt nog zijn eigen munt: de Zweedse kroon. Het lijkt banaal, maar hou er altijd rekening mee, anders kom je voor verrassingen te staan. Toch verloopt het zakendoen behoorlijk vlot. Zweden is immers wel lid van de Europese Unie, waardoor dezelfde regels voor onder andere tewerkstelling gelden als in Vlaanderen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Flanders Investment & Trade)

Meer info: www.flanderstrade.be.