Twee op drie werknemers wil overuren pas jaar nadien opnemen

31/05/2018 OM 10:55 - Luc Willemijns
Placeholder
Ruim een jaar geleden werd de wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW), beter bekend als de wet Peeters, ingevoerd. HR-dienstverlener Acerta polste bij 1.700 werknemers naar hun ervaringen. Uit de bevraging blijkt dat werknemers wel willen, maar dat ze nog te weinig kunnen en mogen. Zo kan meer dan de helft van de werknemers niet kiezen wanneer een werkdag start en stopt. Verder is ruim twee op drie werknemers vragende partij om overuren te compenseren tot een jaar of meer na het presteren ervan. Dat kan vandaag slechts binnen de drie maanden na de prestatie.

65% van de werknemers is vragende partij om meeruren of overuren te mogen compenseren een jaar of meer na het presteren ervan, zo blijkt uit de bevraging. De wet voorziet standaard dat deze compensatie moet gebeuren binnen de drie maanden. Die periode kan verlengd worden, maar de inhaalrust moet ten laatste binnen het jaar worden toegekend.

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk zorgde voor een nieuw type overuren. De werknemer mag, naast de reeds bestaande overurenregeling, 100 extra overuren per jaar presteren als de werkgever hieraan behoefte heeft. Deze overuren moeten later niet gerecupereerd worden. Werknemers zijn, zeggen ze zelf, vragende partij om gedurende bepaalde periodes van hun carrière extra uren te presteren. Liefst 47% van de respondenten stelt gebruik te willen maken van de mogelijkheid om bijkomende uren te presteren, zelfs als deze aan het normale loon worden uitbetaald, zonder extra vergoeding.

In de praktijk worden slechts heel uitzonderlijk vrijwillige overuren geregistreerd in de payroll, blijkt uit de cijfers van Acerta Sociaal Secretariaat. Ze zijn goed voor slechts 0,11% van alle gepresteerde uren.

Voorts blijkt uit de bevraging dat 47% van de bevraagde werknemers kan kiezen wanneer de werkdag begint en stopt, binnen bepaalde grenzen uiteraard. 71% geeft aan die keuze van glijdende uren belangrijk tot heel belangrijk te vinden. Dat is een toename met 25% tegenover de bevraging van twee jaar terug. Ruim de helft van de werknemers (53%) heeft vandaag echter nog steeds geen toegang tot glijdende uren.

De wet Werkbaar en Wendbaar Werk effende ook de weg naar loopbaansparen. Loopbaansparen laat toe om bepaalde prestaties niet onmiddellijk te honoreren in arbeidstijd en geld, maar deze op te sparen om later in hun carrière terug op te nemen. Liefst 69% van de werknemers zou het wel zien zitten om gedurende bepaalde periodes in hun carrière meer te werken om dan weer in andere fasen van de loopbaan minder uren te presteren. Ook de mogelijkheid om vakantie op te sparen voor later in de carrière krijgt bijval: 67% zou dat wel zien zitten.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.