Ruimere mogelijkheden steunmaatregel “ontwrichte zone” vanaf 1 september 2018

De steunmaatregel “ontwrichte zone”, die voor de hele provincie Limburg geldt, wordt definitief verruimd. Zo kunnen ondernemingen voortaan tot drie maanden na hun investering een aanvraag indienen.

Bovendien is de maatregel vanaf 1 september 2018 ook van toepassing voor investeringen door een andere vennootschap van dezelfde groep. Bedrijven die een splitsing of fusie ondergaan zullen dit kunnen aangeven, waardoor zij de steun niet langer dreigen te verliezen. De steunmaatregel “ontwrichte zone” zorgt ervoor dat alle KMO’s en in bepaalde gevallen ook grote bedrijven op bedrijventerreinen in Limburg die nieuwe jobs creëren door te investeren, een kwart van de bedrijfsvoorheffing niet moeten doorstorten. Dat komt overeen met een loonkostbesparing van ongeveer 5%.

Vorig jaar reeds stemde de ministerraad in met alle aanpassingen. Door passages bij de Raad van State en de Europese Commissie werd de effectieve uitvoering van de vernieuwde wet steeds uitgesteld. Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad is er nu zekerheid dat ondernemers in Limburg meer bewegingsvrijheid krijgen bij het indienen van een aanvraag voor deze steunmaatregel.