KMO’s kunnen tot 5 miljoen euro lenen via crowdlending

Onder impuls van een Europese verordening heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers op 5 juli j.l. de nieuwe prospectuswet goedgekeurd. Dankzij deze wet kunnen KMO’s voortaan tot 5 miljoen euro lenen in het kader van een openbare aanbieding vrijgesteld van de prospectusplicht. Eerder bleef de vrijstellingsdrempel beperkt tot 300.000 euro.

KMO’s die financieringen structureren via crowdlending-platformen creëren, door dit te doen, een openbare aanbieding. Deze openbare aanbiedingen zijn gereguleerd en de publicatie van een prospectus moet daarom vooraf worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze restrictieve aanpak kost KMO’s veel geld en is daarom niet echt geschikt voor gestructureerde financieringen via crowdlending.

De prospectuswet voorzag in een uitzondering voor het vrijstellen van openbare aanbiedingen in België, op voorwaarde dat het totale bedrag van de aanbieding lager was dan 300.000 euro, een plafond dat de laagste van Europa hoorde. Ter vergelijking: in Frankrijk werd de drempel vastgelegd op 2,5 miljoen euro.

De Europese verordening 2017/1129 die op 14 juni 2017 in voege trad, streeft ernaar de kapitaalmarkten verder te verenigen en te harmoniseren  door de versnippering van de interne Europese markt tegen te gaan. Deze wetgeving biedt de crowdlending-markt de mogelijkheid om te groeien. In België wordt de drempel nu verhoogd naar 5 miljoen euro.