Zomerakkoord biedt unieke kans op optimalisatie pensioenopbouw

In het zomerakkoord van 2017 pakte de federale regering uit met een verlaging van de vennootschapsbelasting. De combinatie met andere bepalingen uit het akkoord maakt dat zelfstandige bedrijfsleiders nog tot eind dit jaar kunnen profiteren van een unieke samenloop van omstandigheden om hun pensioenopbouw te optimaliseren.

Frank Fripon, directeur Leven & Gezondheid bij KBC Verzekeringen, legt uit waarom het voor ondernemers nú het moment is om extra aandacht te besteden aan pensioenopbouw , en hoe KBC hen daarbij kan helpen.

Frank: “Dat de vennootschapsbelasting vanaf dit jaar stapsgewijs wordt verlaagd is uitstekend nieuws voor zelfstandige bedrijfsleiders. Concreet daalt het basistarief dit en volgende jaren geleidelijk aan.”

* Dat klinkt erg goed, toch?

Frank: “Inderdaad, maar om het gunstige KMO-tarief te bekomen zijn er wel voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat de minimale bezoldiging wordt opgetrokken van 36.000 naar 45.000 euro of de helft van het belastbare resultaat voor uitkering indien de bezoldiging lager is dan 45.000 euro. In de praktijk zal dat voor velen een “verplichte loonsverhoging” betekenen. Dankzij deze hogere bezoldiging zullen zij meer kapitaal opzij kunnen zetten in hun Individuele Pensioentoezegging (IPT). Extra mogelijkheden in de tweede pijler dus. Let wel: om te zorgen dat de premies voor IPT fiscaal aftrekbaar zijn, moet je de fameuze 80%-regel respecteren: het totale pensioen van een bedrijfsleider mag niet groter zijn dan 80% van zijn of haar huidige bezoldiging. De KBC Verzekeringsagent kan helpen om dat mee in het oog te houden.

“Met een bezoldiging van 36.000 euro levert de 80%-grens voor een volledige loopbaan op 65 jaar een maximaal op te bouwen aanvullend pensioenkapitaal op van ((80% x 36.000) - geraamd wettelijk pensioen van 14.650,34) x 16,1004 = 277.815 euro.

Bij een bezoldiging van 45.000 euro wordt dat ((80% x 45.000) - geraamd wettelijk pensioen van 14.650,34) x 16,1004 = 343.738 euro,

Dus zowat de helft meer pensioenopbouw mogelijk.  

Als we kijken naar een zaakvoerder die halverwege zijn carrière zit, dan zou die gemiddeld 60.000 € koopsom kunnen bijstorten.

Door deze koopsom dit jaar nog volledig te storten, bespaart de klant dit jaar nog aan tarief van 29,58 %  (dat vanaf 2020 verlaagt tot 25%)”.

Je moet ook rekening houden met een tweede bepaling in het zomerakkoord, die zegt dat kosten vanaf dit jaar alleen fiscaal aftrekbaar zijn in de mate dat zij betrekking hebben op de betrokken boekhoudkundige periode. Tot voor kort konden bedrijven de kosten die ze maakten in het lopende boekjaar, maar die betrekking hebben op volgende boekjaren, alsnog in het lopende boekjaar aan beroepskosten inbrengen. Denk bijvoorbeeld aan de eerste verhoogde factuur bij de renting van een bedrijfswagen. Maar het zogenaamde “matching-principe” verandert dat. Vanaf 2018 zijn de kosten die betrekking hebben op verschillende boekjaren pro rata aftrekbaar. Met als gevolg dat de kosten in 2018 wellicht lager gaan uitvallen dan normaal, en er dus meer belastbare winst overblijft.”

* Een fiscaal addertje onder het gras dus?

Frank: “Ja, maar daar hebben we gelukkig een oplossing voor: in een IPT kan je ook backservice storten. Dit is de inhaalpremie om je pensioenopbouw uit het verleden mee aan te vullen. Omdat die kosten betrekking hebben op vorige boekjaren, is het matching-principe niet van toepassing. Een dergelijke eenmalige inhaalpremie, die over verschillende afgesloten boekjaren gaat, kun je dit boekjaar nog volledig inbrengen als beroepskosten. Dat is zeker interessant voor vennootschappen die in hun beginjaren onvoldoende liquiditeitsoverschotten hadden om een IPT op te bouwen. Dankzij de backservice kunnen bedrijfsleiders die “verloren jaren” inhalen.

Bovendien hebben vennootschappen er alle belang bij om in 2018 het maximum uit de backservice te halen, want de komende jaren dalen de belastingtarieven. Daardoor zal dus ook de fiscale recuperatie verminderen die je realiseert met de aftrek van de backservice als beroepskosten.”

* KBC helpt op die manier de klant op vlak van zijn pensioenvorming. Maar zijn er nog andere noden waar de bedrijfsleider van wakker ligt?

Frank: “Inderdaad, wanneer je als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval riskeer je inkomensverlies. Om je deze zorgen te besparen, overweeg je best de aanvullende dekking Gewaarborgd Inkomen.  Dat verzekert je van een vervangingsinkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval. De premie van deze aanvullende dekking is bovendien fiscaal aftrekbaar voor je vennootschap. Met de optie “Premievrijstelling” geniet je daarnaast de zekerheid dat je pensioenkapitaal, ook tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, verder wordt opgebouwd.

* En het kan nog erger …

Frank: “Spijtig genoeg wel ja. Soms gebeurt het ondenkbare, waar niemand graag bij stilstaat, maar waarvoor we u, als professionele verzekeringsadviseur, moeten attent op maken: een mogelijk vroegtijdig overlijden van de bedrijfsleider door ziekte of ongeval. 

Elke bedrijfsleider wil het beste voor zijn gezin. Daarom is het goed om hen te beschermen voor het geval dat je vroegtijdig overlijdt. Met een IPT blijft de opgebouwde pensioenreserve verworven en zal ze worden uitgekeerd aan de door jou aangeduide begunstigden. Afhankelijk van je gezinssituatie kun je er bijvoorbeeld voor opteren om nog een aanvullend overlijdenskapitaal te verzekeren.  De hoogte van dat kapitaal hangt af van jou specifiek situatie.  Onze KBC Verzekeringsagent staat u als expert bij om op ook op dat vlak voor maatwerk te zorgen.

*  Een pensioenplan wordt dan een soort van voorzorgsplan ?

Frank: “Absoluut, “ontzorgen van de bedrijfsleider” blijft hier het Leitmotiv van KBC als bankverzekeraar. Het is onze plicht om de bedrijfsleider bewust te maken van de mogelijke risico’s en goede oplossingen voor te stellen, zodat hij of zij zich kan concentreren op zijn of haar eigen business en op beide oren kan slapen.

* Ik hoorde dat we op vlak van pensioenvorming ook nog wat in petto hebben voor zelfstandige ondernemers zonder vennootschap?

Frank: “Dat klopt. Vanaf oktober kunnen zij bij KBC een “Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen” (POZ) afsluiten. Dat is een bijkomende manier om fiscaal voordelig een aanvullend pensioen op te bouwen. Tot voor kort kon een zelfstandige enkel een VAPZ afsluiten, een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, waarvan de premies tot 60% fiscaal gerecupereerd kunnen worden. Een erg interessant product dus, maar de premie die een zelfstandige daarvoor opzij kan zetten is beperkt tot maximaal 8,17% van zijn netto belastbaar inkomen, met een absoluut maximum van 3.187 euro.

De nieuwe Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen maakt komaf met die beperking. Let wel: ook hier moet je rekening houden met de 80%-regel waarover ik het al had, en uiteraard benut je best eerst het fiscale voordeel van je VAPZ om daarna pas aan te vullen met een POZ. Deze biedt een gegarandeerd rendement, eventueel vermeerderd met een winstdeling, en is onderhevig aan een gunstige inkomstenbelasting bij de uitbetaling van het eindkapitaal bij overlijden of pensionering. Pensioenopbouw is een heel persoonlijk verhaal. De KBC Verzekeringsagent kan je hier het beste advies bij geven. Wie graag wil weten welk voordeel een POZ in zijn situatie kan opleveren, kan bij hem terecht voor een simulatie”.

* Ik noteerde reeds VAPZ , IPT, POZ.  Pensioensparen ken ik ook. Wordt dit niet van het goede teveel en gaat onze zelfstandige door de bomen het spreekwoordelijke bos nog blijven zien … ?

Frank : “Ja, dat is uiteraard de opdracht van onze KBC-Verzekeringsagent.  Hij is hiervoor gewapend.   Onze KBC-verzekeringsagent zal geen “product” verkopen, maar wel een oplossing bieden voor een zorg van onze zelfstandige.  Zo zal het gesprek naar aanleiding van de  nieuwe Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) steeds worden verruimd naar alle fiscaalvriendelijke mogelijkheden inzake pensioenopbouw.  Alle “producten” kunnen daarbij aan bod komen, gaande van VAPZ tot pensioensparen en langetermijnsparen.  Dit alles met als doel de best mogelijke oplossing voor de pensioenopbouw van onze zelfstandige of bedrijfsleider”.

Meer sectornieuws

Agenda