"Wat is VAPZ nu ook al weer?”

Een VAPZ, ook wel Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen genoemd, is de meest fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige. Een VAPZ helpt je om je koopkracht tijdens de pensioenjaren te verhogen.

Het KBC-Life Pension Plan - VAPZ biedt je bovendien voldoende zekerheid dankzij een gegarandeerd rendement, dat nog aangevuld kan worden met een variabele winstdeling. Nog niet overtuigd? Weet dat je met een vrij aanvullend pensioen vandaag al een mooie belastingvermindering geniet en later een heel milde eindbelasting op je opgebouwde kapitaal.

Minder sociale bijdragen en belastingen

De gestorte premies zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten. Jaarlijks kun je tot maximaal 8,17% van je inkomen van drie jaar eerder storten voor het VAPZ. Zo geniet je een belastingbesparing in je hoogste inkomensschijf.

Door deze aftrek heb je een lager belastbaar inkomen en zullen de sociale bijdragen die je moet betalen ook dalen.

Bij de uitbetaling van het VAPZ geniet je een gunstige eindbelasting op je opgebouwde kapitaal. Zo wordt er van het kapitaal (inclusief winstdeling) een RIZIV-heffing van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van maximaal 2% afgehouden. Het kapitaal opgebouwd via winstdeling is vervolgens vrij van belastingen. Het andere gedeelte van de uitkering geniet een gespreide belastbaarheid als beroepsinkomen volgens het regime van de fictieve rente.

Er is helemaal geen premietaks verschuldigd. Er zijn enkel instapkosten, geen beheerskosten noch uittredingskosten.

Om te weten hoe je een VAPZ combineert met andere vormen van pensioenopbouw, zoals een IPT of POZ, neem je zo snel mogelijk contact op met een expert van KBC Bank en Verzekeringen.

“Ook het pensioensparen voor de particulier werd gewijzigd”

Wist u al dat u in 2018 extra kunt storten voor uw pensioen? U kunt vanaf nu kiezen tussen twee fiscale maximumbedragen: 960 euro of 1.230 euro. Doet u al aan pensioensparen? Dan is uw fiscale maximumbedrag momenteel 960 euro en krijgt u tot 30% terug via uw belastingaangifte, dus maximaal 288 euro.

Liever meer pensioensparen?

Dat kan ook. U kunt namelijk beslissen om bij te storten tot maximaal 1 230 euro. Uw belastingvoordeel op dat bedrag is 25%, wat betekent dat u via uw belastingaangifte tot 307,50 euro kunt terugkrijgen. Een mooi bedrag voor een extra inspanning! Maar er zijn ook een aantal zaken die u moet weten voordat u beslist om voor het hogere maximumbedrag te gaan:

1.         Stort zeker meer dan 1 152 euro. Pas dan krijgt u meer terug van de fiscus. Als u minder stort, weegt dat niet op tegen het lagere belastingvoordeel van 25%.

2.         U zet meer opzij, maar betaalt meer eindbelasting. Als u dit jaar 1 230 euro stort, komt u in principe aan een hoger eindbedrag, maar betaalt u ook een hogere eindbelasting.

3.         U moet elk jaar opnieuw kiezen. Wilt u volgend jaar opnieuw extra storten? Dan moet u daar weer voor kiezen. Anders stort u automatisch het lagere maximumbedrag.

“En wat dan met langetermijnsparen?”

Langetermijnsparen is een ander fiscaal stelsel. Dit kan perfect gecombineerd worden met pensioensparen. En levert ook een mooie belastingvermindering op. Het is doorgaans veel minder gekend, maar daarom niet minder interessant. Het belastingvoordeel kan immers hoger zijn dan bij pensioensparen.

Wat is langetermijnsparen?

Via het langetermijnsparen kan je met een fiscaal voordeel onder andere  sparen voor later, of  jouw nabestaanden financieel indekken bij jouw overlijden.

Dit kan je met een spaar- of een overlijdensverzekering. Beide zijn levensverzekeringen op de middellange of lange termijn. Langetermijnsparen kan je niet met een bancair fonds, zoals bij pensioensparen.

Waarom langetermijnsparen?

Er bestaan verschillende doelen waarvoor je kan sparen in het langetermijnsparen:

In een fiscale spaarverzekering spaar je voor je pensioen later. De einddatum van het contract moet minstens op 65 jaar liggen, maar het kan ook later. Dus je kan ook nog verder sparen tijdens je pensioen, indien je dan nog belastingen betaalt.

Welk belastingvoordeel bij langetermijnsparen?

Het langetermijnsparen levert een belastingvoordeel op van 30% op de gestorte premies met een maximum van 693 euro per persoon (bedrag aanslagjaar 2019; inkomstenjaar 2018) voor wie het maximumbedrag fiscaal kan inbrengen. Je kan natuurlijk altijd minder dan dat maximumbedrag storten.

Op je belastingaangifte vul je het gespaarde bedrag in op de daarvoor voorziene code. Voor een spaarinspanning van 100 euro, kan je 30 euro belastingvermindering krijgen van de fiscus. Dus als je fiscaal ruimte hebt om in het stelsel langetermijnsparen te sparen, is dit zeker een aanrader.

Hoeveel bedragen de taksen en kosten?

Voor alle stortingen in een levensverzekering betaal je instapkosten. Die verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Bij bepaalde verzekeraars betaal je ook nog beheerkosten op het spaartegoed. Daarnaast is er een wettelijk bepaalde premietaks verschuldigd.

Wat is het fiscaal maximum?

Fiscaal sparen binnen het stelsel langetermijnsparen kan maximaal voor een bedrag van 2.310 euro per jaar (voor het aanslagjaar 2019, inkomstenjaar 2018). Dit is het absoluut maximum. Daarnaast is er ook nog een relatief fiscaal maximum waarmee je moet rekening houden. Dat maximum wordt berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen (NBBI). Dit is niet het netto loon.

Je vindt het NBBI terug op je belastingbrief onder rubriek “gezamenlijk belastbaar”. Als je daarop de volgende formule toepast: 172,80 euro + 6 % van het NBBI, dan ken je de fiscale ruimte waarbinnen jij kan sparen in het kader van het stelsel langetermijn-
sparen. Heb je een NBBI van 35.620 euro of meer, dan kan je het absoluut fiscaal maximum sparen (2.310 euro).

Koppels die samen één belastingaangifte indienen, kunnen elk een levensverzekering afsluiten, premies storten en daarvoor een belastingvermindering krijgen.

Hoeveel is de eindbelasting?

Op dit moment bedraagt de eindbelasting 10%. Deze eindbelasting wordt meestal op je 60e verjaardag ingehouden van de spaarreserve, (de gespaarde bedragen + de gewaarborgde rente). Als je het contract opstart op 55 jaar of ouder, dan is de eindtaks verschuldigd op de 10e verjaardag na het afsluiten van het contract.

Wanneer kan je je spaartegoed opnemen?

De bedragen die je spaart in je contract langetermijnsparen, spaar je voor een langere termijn, en meestal tot de einddatum van het contract. Het spaartegoed voor je 60ste verjaardag opvragen is mogelijk, maar niet aan te raden.

Onder bepaalde voorwaarden kan je je spaartegoed vanaf 60 jaar opnemen zonder dat er nog kosten of taksen worden aangerekend.

Die voorwaarden verschillen per verzekeringsmaatschappij. Spaar in het fiscaal stelsel langetermijnsparen dus geld dat je voor een langere termijn kan missen.

Meer sectornieuws

Agenda