Start-up Kelvin Solutions neemt intrek in OMC te Turnhout

Kelvin Solutions B.V.B.A. heeft zijn intrek in de Open Manufacturing Campus (OMC) te Turnhout genomen. De start-up spitst zich toe op de ontwikkeling van duurzame, collectieve warmtesystemen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Kelvin Solutions werkt projecten rond duurzame warmte en koude uit. Dit zowel voor bestaande industriële sites die hun energievoorziening futureproof willen maken als voor overheden en projectontwikkelaars die de know-how ontberen om efficîënt met warmte-opwekking en -beheersing om te springen.

Kelvin Solutions neemt de rol van verbindende actor op. De start-up gaat op zoek naar de partijen die warmte vragen, hoe die partijen kunnen worden samen gebracht, welke warmtebronnen er voorhanden zijn, wat de synergiemogelijkheden tussen de verschillende spelers met economische waarde zijn, ... met uiteraard aandacht voor het wettelijk kader en de financiële balans.

Momenteel vat Kelvin Solutions de screening aan van de industrieterreinen in Vlaams-Brabant met het oog op de mogelijke aansluiting op warmtenetten. In de Kempen gaat de aandacht naar de eventuele aansluiting van het asielcentrum en de gevangenis van Merksplas op het bestaande warmtenet van de Kolonie. Daarbij zou de biogasinstallatie van het IOK, waarbij het Kempens GFT tot volledig hernieuwbare warmte en stoom wordt omgezet, als warmtebron fungeren.

Op de klantenlijst van de start-up staan inmiddels ronkende namen als Agfa-Gevaert, Estée Lauder, Umicore en Nike.

Met de komst van Kelvin Solutions ziet OMC bijkomende mogelijkheden op kruisbestuiving. Ook Leclanché, Waterstofnet, Be Powered en Solenco Power, alle actief op het vlak van energievoorziening, vonden er al een onderkomen.

De kantoren van Kelvin Solutions B.V.B.A. bevinden zich te 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 96. Telefoon: 0497/90.78.57 of https://www.kelvinsolutions.be.