Voka - KvK West-Vlaanderen en HOWEST starten met eerste Vlaamse AI Academy

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en HOWEST zijn gestart met de allereerste Vlaamse AI Academy om ondernemers klaar te stomen voor een toekomst met artificiële intelligentie. Meer dan veertig bedrijfsleiders, kaderleden en voortrekkers van AI engageerden zich om deel te nemen aan deze Vlaamse denktank.

Een eerste sessie vond plaats in Hangar K, de nieuwe co-creatie hub in Kortrijk. Ook de volgende sessies worden georganiseerd op verschillende bedrijfslocaties in West-Vlaanderen waarbij bewust wordt gekozen om verder te gaan dan een louter theoretische uiteenzetting.

De AI Academy sluit naadloos aan bij het AI-actieplan dat recent door de Vlaamse regering werd voorgesteld. Het actieplan trekt 30 miljoen euro uit om Vlaanderen naar de top te hijsen in het domein van artificiële intelligentie.

Voka - KvK West-Vlaanderen heeft dan weer de ambitie om tegen 2025 West-Vlaanderen te laten uitgroeien tot de regio met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa. Eén van de strategische doelstellingen daarbij is om de ondernemers te helpen in het onderscheiden van echte disruptieve trends tussen alle hypes die op hen afkomen.