Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming ondertekend

Om de negatieve impact van huishoudelijke houtverbranding op de luchtkwaliteit en op de menselijke gezondheid te beperken, hebben technologiefederatie Agoria en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming ondertekend. De Green Deal loopt gedurende vier jaar tot oktober 2022. Na twee jaar is er in een tussentijdse evaluatie voorzien. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en Agoria namen het initiatief voor deze Green Deal.

Hout kent vele toepassingen. Als brandstof is het natuurlijk en hernieuwbaar, vaak gratis beschikbaar en het gebruik van een kachel of open haard is in Vlaanderen sterk ingeburgerd. Maar wetenschappelijk onderzoek maakt de negatieve aspecten steeds duidelijker. Zo hebben houtverbranding in oudere houtkachels en open haarden, een slecht gebruik van kachels en minder kwalitatieve kachels en brandstof, een significante impact op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de gebruikers. Ze veroorzaken ook hinder voor de omwonenden.

De Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming wil daarom op korte, middellange en lange termijn de negatieve impact van stooktoestellen op hout beperken en de globale energie- en milieuprestatie verhogen.

Op korte termijn moet de Green Deal zorgen voor een sanering van de meer vervuilende toestellen door ze buiten werking te stellen of, indien mogelijk, te retro-fitten, door het verbeteren van het stookgedrag en door te zorgen voor een degelijke installatie en goed onderhoud van het toestel. Er wordt onderzocht hoe klachten over houtverbranding in kachels en open haarden beter behandeld kunnen worden.

Op korte en middellange termijn wil de Green Deal sturen richting emissie-arme en heel energiezuinige toestellen. De Green Deal wil eveneens zorgen voor het optimaler benutten van houtstromen met een beter onderscheid tussen kwaliteitshout en brandhout.

Voor de lange termijn wil de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming zorgen voor een visie-ontwikkeling van de positie van huishoudelijke houtverbranding in de toekomst. Hierbij moet rekening worden gehouden met de evoluties van de verschillende energiebronnen (binnen klimaat- en energiebeleid), de daling van de warmtevraag in woningen via betere isolatie en de mogelijkheden rond betere sturing en vermarkting van kwaliteitshout.

De Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé-)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen of een deal aanbrengen terwijl de overheid zich engageert om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken.

De Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming is de vijfde Green Deal in Vlaanderen, na de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit, de Green Deal Gedeelde Mobiliteit, de Green Deal Circulair Aankopen en de Green Deal Brouwers.