Vlaanderen stelt regelluwe zones in voor energie-experimenten

Vlaanderen heeft vorige maand een decreet goedgekeurd waardoor het in de toekomst mogelijk zal zijn om regelluwe zones te kunnen instellen waar volop geëxperimenteerd kan worden op vlak van energie. In dergelijke zones kunnen nieuwe energietechnologieën en marktmodellen sneller getest worden zonder vergunningen en dus ook zonder lange procedures. Op die manier wil Vlaanderen innovatie alle kansen geven.

De projecten moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten ze concreet zijn en voldoende gedragen worden om in aanmerking te komen voor erkenning als regelluwe zones. Op basis van regelmatige rapportering zal de Vlaamse overheid de erkenning ook kunnen schorsen of intrekken als bepaalde voorwaarden niet worden gerespecteerd.

Meer sectornieuws

Agenda