70% profit-werkgevers voorstander afschaffing anciënniteitsverloning

26/11/2018 OM 10:00 - Luc Willemijns
Placeholder
Een grote meerderheid van de werkgevers uit de profit-sector is gewonnen voor een volledige afschaffing van de anciënniteitsverloning. Bij social profit-werkgevers is slechts 17% hiervan voorstander. Meer concreet pleit 57,6% van de werkgevers voor een volledige afschaffing. 42,4% wil de klassieke loonsverhoging niet zomaar afschaffen. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener ACERTA onder 549 werkgevers, waarvan 126 respondenten. 90% van de werkgevers kan zich wel vinden in een beperkte toepassing van het systeem tot op het ogenblik dat een werknemer geacht wordt zijn functie volledig te beheersen. Maar dan is het de vraag wanneer werknemers geacht worden hun job perfect te beheersen. Voor geschoolde arbeiders en uitvoerende bedienden wordt die periode geschat op vier weken, voor directie- en management-functies kan dat drie jaar zijn en meer.

Ook de grootte van een onderneming bepaalt mee de houding tegenover de volledige afschaffing van het verloningssysteem. 70% van de werkgevers met meer dan vijfhonderd werknemers is voor de afschaffing. In ondernemingen met minder dan twintig werknemers is slechts 52% gewonnen voor een volledige afschaffing. Uit de bevraging blijkt ook dat 66% van de werkgevers in een jaarlijkse anciënniteitsverhoging voorziet voor zijn bedienden. Voor arbeiders ligt dat percentage lager: 50%.

De belangrijkste reden waarom werkgevers voorstander zijn van een volledige afschaffing is omdat het systeem volgens hen niet motiverend is voor de werknemer. De werkgevers zijn ook van mening dat anciënniteit en productiviteit niet noodzakelijk gelijk opgaan. De tegenstanders van de afschaffing vrezen vooral dat er meer individuele vragen tot loonsverhoging zullen komen met een grotere differentiatie tussen de werknemers als gevolg.

De belangrijkste basis voor de differentiatie in verloning zal een beoordeling van de individuele prestaties van de werknemer zijn (86%). Maar ook de vastgestelde groei van de jobrelevante competenties van de werknemer (60%) en een vergelijking van het loon met wat er in de markt wordt toegekend voor gelijkaardige functies (40%) worden als belangrijkste criteria aangegeven.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.