Nog te veel drempels voor ondernemer met een arbeidshandicap

Het aantal ondernemers met een arbeidshandicap neemt de laatste jaren toe. Dat komt vooral door de vele voordelen zoals vrijheid, flexibiliteit van werkuren en het zelf kunnen kiezen van de werkplek. Toch stoten ondernemers met een arbeidshandicap nog op veel drempels. Zo is het moeilijk om een lening of verzekering te krijgen. Ze vinden ook moeizaam de juiste informatie, hulp en ondersteuning. Een centraal informatiepunt voor ondernemers met een arbeidshandicap moet hen beter de weg wijzen.

Hoe groot de groep zelfstandige ondernemers met een arbeidshandicap in Vlaanderen precies is, valt moeilijk te zeggen. Volgens de enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie waren dat er in 2016 8.670. Het RIZIV telde in datzelfde jaar 14.290 invalide zelfstandige ondernemers.

Aan de hand van een enquête bij 247 mensen met een arbeidshandicap en tien diepte-interviews schetst de Stichting Innovatie & Arbeid een beeld van ondernemen met een arbeidshandicap. Een grote meerderheid ervaart vrijheid en flexibiliteit (92%), voldoening (92%) en autonomie en onafhankelijkheid (91%) als een uitgesproken stimulans om te kiezen voor ondernemerschap. Ook het verwerven van een eigen inkomen (77%), het kiezen van de werkplek (77%) en bijdragen tot de maatschappij (73%) scoren hoog. Sommige ondervraagden zien ondernemerschap als een oplossing voor het gebrek aan kansen (79%).

Bij het kiezen voor ondernemerschap duiken er echter ook moeilijkheden op. Voor 86% van de ondervraagden vormt het gebrek aan financiële mogelijkheden een eerste drempel. Het financiële aspect is immers de meest voorkomende reden om de eigen zaak stop te zetten. Andere redenen zijn een gebrek aan voorspelbaarheid en zekerheid naar de toekomst van hun handicap (70%) en het vinden of krijgen van goede informatie en begeleiding, vooral dan over regelgeving (68%). Verder ervaren heel wat ondernemers met een arbeidshandicap het moeilijk verkrijgen van een verzekering (84%) en de vrees om de uitkering te verliezen (81%) als de drempels die het sterkst zijn gerelateerd met hun arbeidshandicap.

De Commissie Diversiteit stelt 35 acties voor die op drie domeinen moeten zorgen voor een kwalitatief ondernemerschap. Zo is het belangrijk dat mensen met een arbeidshandicap gebruik kunnen maken van de gangbare financieringskanalen bij het opstarten van een zaak. Daarnaast wijst de commissie op het belang om het personeel van banken en verzekeringen bewust te maken van de vele misvattingen over de capaciteiten van mensen met een arbeidshandicap. Verder pleit de Commissie Diversiteit voor één toegankelijk informatiepunt en voor meer samenwerking tussen GTB, de dienst voor arbeidsbemiddeling van mensen met een arbeidshandicap, en VDAB.