Circulaire economie centraal in nieuw mission statement Valipac

UPV-organisatie publiceert voor het eerst statistieken over 15 afvalstromen

Valipac viert zijn twintigste verjaardag en doet dat met een volledige re-branding. Het oude vierkante logo ging op de schop en werd vervangen door een open, jong en dynamisch logo dat waarden zoals openheid, dynamiek, innovatie én circulariteit in de verf moet zetten. Er is ook een nieuwe baseline die de nieuwe richting van Valipac duidelijk maakt: Samen werken aan een circulaire economie. Om dat te realiseren kijkt Valipac niet alleen in de richting van zijn stakeholders, maar reikt het de hand naar andere uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)-organisaties, zoals FOST Plus, BEBAT en Recupel, om synergieën te creëren. Meer dan ooit zet Valipac ook in op data-analyse. Zo publiceerde het service-bedrijf zonet voor de eerste keer een rapport met betrouwbare statistieken over de vijftien meest courante afvalstromen. Een primeur voor België.

Valipac werd twintig jaar geleden opgericht om een antwoord te bieden op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dankzij het missionariswerk van Valipac is het recyclagepercentage van industriële verpakkingen verhoogd van 74% naar 88,8%.

Maar daar stopt het niet voor Francis Huysman, managing director bij Valipac: “Dat cijfer moet naar boven. De grote bedrijven zijn al langer overtuigd van het nut van selectieve inzameling. Nu zijn de kleinere ondernemingen met diffusere afvalstromen aan de beurt. Maar daarvoor hebben we de steun nodig van de operatoren en de beroepsfederaties”.

Na twintig jaar is Valipac uitgegroeid tot een gevestigde organisatie. Niet alleen het service-bedrijf onderging een grondige transformatie, ook de uitdagingen zijn vandaag helemaal anders dan bij de opstart.

“Vroeger lag de focus op het bewijs van 80% recyclage en de selectieve afvalinzameling bij bedrijven. Vandaag stellen we ons de vraag hoe we kunnen evolueren naar een circulaire economie. Na een interne denkoefening zijn we, in samenspraak met onze stakeholders, tot vijf ambities gekomen die we de komende tien jaar willen realiseren”, aldus Huysman.

Vijf ambities

Ook in de toekomst wil Valipac blijven streven naar een zeer performante invulling van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, toegepast op bedrijfsmatige verpakking.

“Het is een ambitie die verweven zit in het DNA van Valipac. En het is tot op vandaag nog steeds één van de belangrijkste redenen waarom 7.200 bedrijven lid zijn van onze organisatie. Daarnaast willen we onze marktdekking (nu 90%) verder opdrijven. En we moeten ook de omslag maken van een lineaire naar een circulaire economie waarbij we complete gebruikscycli kunnen creëren voor alle materialen. Dat is meteen ook onze tweede ambitie”, stelt Huysman.

Binnen deze context startte Valipac een strategisch project op met bakstenenproducent Wienerberger N.V. (Kortrijk) en Total om palletten bakstenen te voorzien van een hoes die bestaat uit een bepaald percentage recyclaat.

“We willen projecten opstarten met grote bedrijven uit verschillende sectoren zodat we hen kunnen overhalen om een deel recyclaat in hun verpakkingen te verwerken. Van een push-model, waar Valipac de bedrijven stimuleerde tot meer selectieve inzameling, schuiven we nu op in de richting van een pull-model. We willen de vraag naar recyclaat opdrijven, zodat er beter gerecycleerd en meer gesorteerd zal worden. Het probleem is dat verpakkingsproducenten tijdens de ontwikkeling van verpakkingen niet stil staan bij de gevolgen voor het verdere recyclageproces. Veel kleurstoffen, papieren labels die gekleefd worden op de folie, het gebruik van plakband, … stuk voor stuk remmen ze het recyclageproces af. Aan Valipac om de bedrijven de nodige inzichten te verschaffen met als inzet: design for circularity, waarbij de volledige keten er op gericht is om de materiaalstroom te laten circuleren”, benadrukt Huysman.

Data-organisatie

Wat de derde ambitie betreft zorgt Valipac binnenkort voor een primeur. Zo publiceerde de UPV-organisatie eind november afvalstatistieken voor 2017 over de vijftien meest courante afvalstromen van bedrijven in België.

“Dankzij de samenwerking met privé-operatoren hebben we informatie verzameld over de afvalstoffenproductie van 170.000 afvalproducenten in België. We hebben de voorbije drie jaar zo’n vier miljoen euro geïnvesteerd in informatica. We zijn meer dan ooit een dataorganisatie geworden. We krijgen die data van de operatoren, in ruil bekomen ze interessante marktinzichten waardoor ze extra business kunnen genereren bij hun bestaande klanten. Daarbij komt dat Valipac op basis van de informatie ook richtlijnen kan opstellen voor zowel de federaties als de operatoren”.

De managing director benadrukt de transparantie van het volledige dataproces en de harmonisatie met de stakeholders. Voor de vierde ambitie reikt Valipac de hand naar andere UPV-organisaties. 

“Er zijn verschillende organisaties die zich allemaal bezighouden met specifieke afvalstromen die bij bedrijven worden geproduceerd. We hebben allemaal dezelfde missie: meer selectieve inzameling. Toch werken we volledig naast elkaar. De tijd is rijp om samen te werken. Vooral omdat elke organisatie geconfronteerd wordt met steeds meer uitdagingen. Waarom geen synergieën creëren? Bedrijven moeten nu inloggen bij verschillende organisaties. Het zou toch veel gebruiksvriendelijker zijn om één portaal aan te bieden en ook op vlak van communicatie kunnen we meer uniform te werk gaan”, verklaart Huysman.

De vijfde ambitie van Valipac is gericht op de eigen medewerkers. Valipac profileert zich als een zorgzaam bedrijf en wil in de toekomst nog meer aandacht schenken aan zijn 25 medewerkers, door middel van betere coaching en opleidingen.

Europese richtlijnen

Bij Valipac beseft men de omvang en de moeilijkheidsgraad van de ambities. Vooral omdat er binnen de materiaalketen ook suboptimalisaties ontstaan. Daarnaast kan de onderlinge communicatie met de verschillende actoren binnen de materiaalketen nog veel  beter. En dan is er ook nog de Europese context. Er is overleg nodig met collega-organisaties in het buitenland om tot eenduidige Europese regels voor de recylceerbaarheid van bedrijfsmatige verpakkingen te komen. Enkel dan kan een circulaire materialen kringloop dé toekomst van Europa worden.