Vlaamse steun voor zes nieuwe “Citizen Science”-projecten

In december 2017 lanceerde Vlaanderen een oproep om “Citizen Science”-projecten aan te moedigen. Het voorzag daarvoor in een subsidie van 1 miljoen euro. Om nog meer sterke projecten uit deze oproep te ondersteunen, wordt opnieuw 900.000 euro vrijgemaakt.

Citizen Science of burgerwetenschap is een relatief jonge maar belangrijke ontwikkeling in de wetenschappelijke wereld. Het idee vertrekt van het betrekken van het brede publiek bij observaties, metingen, datacollectie, … om zo het wetenschappelijk onderzoek vooruit te helpen.

Om het concept vaste voet aan grond te helpen krijgen in Vlaanderen, rekent Vlaanderen op twee pijlers: de uitbouw van een kenniscentrum door de RVO-Society en het aanmoedigen van concrete Citizen Science-projecten door een subsidie-oproep. Voor die oproep werd eind vorig jaar 1 miljoen euro uitgetrokken met een maximum van 150.000 euro per ingediend project. De oproep werd half maart afgesloten en bleek met 50 projecten erg succesvol.

Het succes van de eerste oproep overtrof alle verwachtingen. Maar liefst dertien van de vijftig ingediende projecten, kregen van de jury de beoordeling “zeer goed”. Met het budget van de eerste oproep werden zeven projecten ondersteund en opgestart. Met het extra budget van 900.000 euro worden nu ook de zes andere bijzonder waardevolle projecten ondersteund. In het voorjaar van 2019 volgt een nieuwe oproep.

De zes geselecteerde projecten zijn:

  • Burgerpraat!: onderzoekt taal en communicatie en toont hoe computerwetenschappen worden aangewend om de interactie tussen mens en machine te verbeteren. (imec-IDLab-UGent en GO!)
  • Mijn Tuinlab: onderzoek in de achtertuin. Mensen kunnen hun tuin ter beschikking stellen voor het verzamelen van data van diverse aard. Naast klassieke tellingen, is het ook mogelijk om de kwaliteit van de bodem te onderzoeken. (Kenniscentrum tuin+, Natuurpunt, Agentschap Informatie Vlaanderen en KULeuven)
  • HASSELair: een project om in “real-time” de luchtkwaliteit te meten aan de hand van sensoren die mensen zelf kunnen maken. (UCCL, Hasselt Leeft en de Techniek en wetenschapsacademie)
  • Groene pioniers: dit project wil meer bewustzijn creëren rond het invoeren van invasieve planten, hoe invasies vermeden kunnen worden en hoe negatieve effecten kunnen worden verminderd. (Agentschap Plantentuin Meise)
  • MamaMito: dit project in het kader van afstammingsleer heeft als doel zoveel mogelijk mensen aan te sporen hun maternale stamreeksen op te stellen (KULeuven)
  • Een fiets-STEM voor scholen!: onderzoek naar de fietsveiligheid in de buurt van scholen. (brede samenwerking tussen UGent, scholen, lokale besturen, beleidsinstanties en burgerverenigingen)