On-line verzekeren in opgang

On-line verzekeren begint steeds meer ingang te vinden. Uit KBC-marktonderzoek blijkt dat:

  • 19% van de Belgen wel eens on-line een schadeverzekering heeft afgesloten en 17% ooit al een aangifte digitaal deed.
  • bijna de helft van de ondervraagden professionele advies wenst (43%).
  • 49% aangeeft hulp te willen van een verzekeringsagent of verzekeringstussenpersoon.
  • 37% liever extra informatie krijgt over verzekeringen alvorens te beslissen.
  • 34% aangeeft dat de zekerheid dat ze dezelfde hulp krijgen als via een tussenpersoon, hen effectief kan overtuigen om digitaal te gaan.